Pászthory Sándor

Full text search

Pászthory Sándor (Egyházasfalu, 1749. jún. 8.Varasd, 1798. máj. 1.): jogász, fiumei kormányzó. Sopronban és Nagyszombatban elvégezve isk. tanulmányait, a kir. Kúriához került Ürményi József mellé. Később a kancellárián titkár, majd kir. tanácsos. A felvilágosult, több nyelvet ismerő ~t II. József megtette a mo.-i iskolai ügyek referensévé. 1790-ben a felvilágosult m. nemesi ellenzék egyik vezéralakja. Szerepe volt az 1790 – 91-i ogy. által elfogadott törvények formulázásában és szentesítésük kieszközlésében. 1791-től mint fiumei kormányzó sokat tett a m. külkereskedelem fellendítéséért. – Irod. Batthyány Vince: Über das ungarische Küstenland (Pest, 1805); Szekfü Gyula: Iratok a magyar államnyelv kérdésének történetéhez (Bp., 1926).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT