Záhiriták,

Full text search

Záhiriták, a mohammedán kánonjog egy iskolája, mely ellentétben az elismert ortodox iskolákakl (l. Fikh) a törvényfejlesztésben az irott és hagyományos források alkalmazásán túl egyéb módszert (igy nevezetesen a spekulativ elemek alkalmazását, analogiát stb.) jogosnak nem ismeri el. Neve ez arab szóból származik: záhir a. m. nyilvános külső; azaz azon kánonisták iskolája, kik csakis a hagyományos források külső értelméből, a spekulativ módszer kizárásával vonják le tételeiket. Ez iskola alapítója Dávúd b. 'Ali Iszpahánból származó teologus (megh. Bagdadban 883.). Ibn Hazm spanyolországi mohammedán teologus (megh. 1064.) a Z. módszerét a domatikára is alkalmazta. A Z. iskolájának, mely gyakorlati érvényre az Almohádok (l. o.) birodalmában jutott, most már nincsenek képviselői az ortodox iszlámban. V. ö. Goldziher, Die Zahiriten, ihr Lehrsystem und ihre Geschichte (Lipcse 1884).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT