Kossuth-nóta

Full text search

Kossuth-nóta a neve egy dalnak, mely jelenleg Magyarországon a legnépszerübb dal. A dallam a Rákóczi-kor zenéjének egyik szép maradványa, mely mai napig fenmaradt. Szövege gyakran változott. 1711-ben igy hangzott:
Szaladj kuruc, jő a német,
Lásd mely okos, tudós féreg;
Hidd el, ha elér, majd megcsap,
Félre bogzott hajadba kap,
Nyalka kuruc!
A napoleoni harcok alatt 1810-12 körül a következő verssel huszárnóta lett belőle:
Beállottam katonának,
Ferenc császár huszárjának;
Tiz esztendő nem a világ,
Enyém lesz a legszebb virág.
Éljen a huszár.
 
Valamivel később pedig e szerelmi nóta:
Elmegyek már édes rózsám,
A távolból emlékezz rám,
Adj egy csókot utoljára,
Kedvesednek ajakára,
Drága violám!
 
1848. e nóta dallamára verbuváltak, s midőn Szegeden a 3-ik zászlóalj, melynek Damjanich János volt a parancsnoka, felállíttatott, s zászlójukat a város felszentelte, az ujoncok e verssel énekelték először:
Magyarország édes hazám,
Neked szült és nevelt anyám,
Négy esztendő nem a világ,
Éljen a magyar szabadság!
Éljen a haza!
Később, mikor az országyülés a 200,000 ujonc toborzását elrendelte, állították fel Szegeden a 33. zászlóajlat is; akkor következőleg dalolták:
Kossuth Lajos azt izente,
Hogy kevés a regementje;
Ha még egyszer azt izeni,
Mindnyájunknak el kell menni.
Éljen a haza!
Midőn az országgyülés újból 60 zászlóalj felállítását elhatározta, a hazafias Szeged a 133-ik zászlóaljat is kiállította, de már akkor igy énekelték:
Kossuth Lajos azt izente,
Elfogyott a regementje;
Ha elfogyott kettő, három,
Lesz helyébe harminchárom.
Éljen a haza!
Igy keletkezett e dal, melyet később két utolsó versszaka miatt K.-nak neveztek el. A szabadságharc alatt még számtalan verset alkalmaztak dallamára, többek között ezt is:
Esik eső karikára,
Kossuth Lajos kalapjára;
Valahány csepp esik rája,
Annyi áldás szálljon rája,
Éljen a haza!
1861., mikor Kossuth Lajos Deák Ferenchez ama hires levelet intézte, következő szöveggel énekelték:
Kossuth Lajos iródeák,
Nem kell néki gyertyavilág,
A ragyogó csillag mellett
Irta ő azt a levelet.
Éljen a haza!
Kosuth Lajos iródeák,
Megirja a haza híját,
Kimutatja hol a baja,
Azt is, hol az orvossága.
Éljen a haza!
Később pedig, mikor a sok magyar küldöttség Olaszországban fölkereste nagy száműzöttünket, ezt énekelték:
Ott voltam én mostanában,
Kossuth Lajos szobájában,
Áldott kezét megfoghattam,
Élő szavát hallgathattam.
Éljen a haza!
Ez utóbbi verssel a K.-k sorozata be van fejezve.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT