Gyanus tanuk

Full text search

Gyanus tanuk azok, akiknek hitelérdemlőségéhez alapos kétely fér. A törvények meghatározzák azokat az eseteket, amelyekben tanu hivatalból vagy az ellenfél kifogása folytán tanuságtételre vagy eskütételre nem bocsátható. A szabad bizonyítás rendszere mellett a biró különben ezeken az eseteken kivül is jogosítva van a fenforgó körülmények tekintetbevételével a tanu hitelt érdemlőségét mérlegelni. L. Tanuk.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT