Földhitelintézetek

Full text search

Földhitelintézetek, oly hitelintézetek, melyek bankszerüleg a földhitel közvetítésével foglalkoznak. A földhitelintézetek részint részvénytársulatok, részint földbirtokosok egyesületei. Azonban a földhitelügygyel foglalkozhatnak ezkivül még más hitelintézetek is, takarékpénztárak, kereskedelmi bankok stb. A tulajdonképeni F. sorában leghiresebb az , mely a későbbiek mintájául szolgált és melyet II. Frigyes porosz király a hétéves háboru következtében elszegényedett sziléziai födbirtokosok felsegítésére Bühring tanácsára felállított. A földhitelintézet lényege, hogy a földbirtokosok hitelszerzés céljából egyesülvén, nagyobb bizalmat élveznek a tőkepiacon. A hitelnyujtás módja ez intézeteknél megfelelően szabályoztatott és a kölcsön záloglevelekben (l. o.) adatik, melyek a birtok zálogjogi lekötése által biztosíttatnak. Az ily intézetek esetleg a politikai hatóság által kezeltetnek (innét a német név: «Landschaft»).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT