Babócsa,

Full text search

Babócsa, kisközség Somogy vmegyének nagyatádi járásában a Rinya partján, (1891) 2443 horvát és magyarajku lakossal, szép kastélylyal. Lakói földmíveléssel, sertéstenyésztéssel foglalkoznak; van vasút-, táviró- és postaállomása. A most romban heverő vár a török háborúk idején sok viszontagságon ment keresztül; először Toigon Ozman török hadvezér ostromolta, s a magyar őrség vigyázatlanságánál fogva el is foglalta; Nádasdy Tamás nádor nagy áldozatok árán visszavette s kiszorította ugyan a törököket, de midőn a győzők bevonultak, az aláásott aknák felrobbantak s a magyarokat a vár romjai alá temették. A várat Báthory András újból felépíttette, megerősíttette s őrséggel látta el, de Szigetvár bevétele után ismét a törökök kezébe került. Zrinyi György újra megtámadta s tetemes haderő közeledtére a törökök visszavonultak, de hátrahagyott aknáik mind a várnak, mind a bevonult császári seregnek nem csekély részét megsemmisítették. Ezután a vár még egyszer felépült s Horváth Miklós parancsnoksága alatt őrséget is kapott, melyet a törökök, nevezetesen 1566-ban eredménytelenül támadtak meg. 1595-ben Zrinyi György tanácsára újraépíttetett és megerősíttetett, de a törökök 1600-ban a várat három napi ostrom után ismét elfoglalták. 64 évvel utóbb (1664) Zrinyi Miklós visszafoglalta s azóta nem játszik szerepet; a nyugalom azonban csak akkor állott be, midőn a törökök a megyéből végkép kiköltöztek. B.-t a Babócsay-család, utóbb a gróf Somssich-család birta. A B.-i bencés rendű apátság a honfoglalás után keletkezett; 1555-ben Báthory Endre kezébe jutott, a Báthory-család a török ellen védelmezte, de 1664-ben IV. Mohammed hatalmába ejtette s lerombolta; az apátsághoz hajdan 30 falu tartozott.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT