Babo-féle mustmérő

Full text search

Babo-féle mustmérő v. klosterneuburgi mustmérő; arra szolgál, hogy segélyével a must cukortartalmát meghatározzák. Altalában véve mennél sűrűbb a must, annál több cukrot tartalmaz s a sűrűségmérő (areometer) annál kevésbbé sülyed be. A B.-féle mustmérő a cukormérőből (saccharometer) keletkezett, melynek fokai a mustban levő idegen anyagok befolyásának kiegyenlítésére 3 %-al kisebbítve vannak, olyformán, hogy az a folyadék, melyben a cukormérő 20 %-ot mutat, a B.-féle mustmérővel vizsgálva 17 % cukrot fog mutatni. E mustmérő az úszó-, a higanysúly- és a fokokra osztott szárból áll; a higanynyal telt golyó egyszersmind egy hőmérő golyója is,, melynek szára az úszóban van. A fokok 10-34 % cukrot mutatnak s 1/4-1/2 %-ra vannak osztva. E mustmérő használata igen elterjedt, pedig nem mutat olyan biztosan, mint a magyar Pillitz-féle mustmérő, melynél 4.3 % van az idegen anyagok rovására levonásba téve s amely egyszersmind a must fajsúlyát is mutatja. Mind a két nmstmérő a 14 ° R.-nál mutat helyesen.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT