Babics

Full text search

Babics Kálmán, bölcsészettudor, főgimn. tanár, szül. Szemerén, Győrmegyében, 1840 jan. 23-án, megh. Budapesten 1886 okt. 22. A vallás- és közoktatásügyi miniszteriun 1869. Poroszországba küldte az ottani népoktatasi intézetek tanulmányozása végett. Visszajötte után a fővárosi II. ker. áll. főreáliskolához, innen az 1880/1. iskolai év kezdetével az ugyanazon kerületi főgimnáziumhoz a klasszika filologia rendes tanárává nevezték ki. Itt tanárkodott haláláig. A Kisfaludy-Társaság évlapjaiban, a Tanár-Egyes. Közlönyében, Nyelvőrben stb. megjelent cikkein kívül önálló munkákat is adott ki. Ezek: A néptanodai nevelés-oktatás vázlatokban, Baja 1870. Széptan v. esztétika, a művelt közönség számára, Pozsony 1873. Logika vagy gondolkodástan. (Budapest 1876, Tettey és társa.) Tapasztalati lélektan. (Budapest 1882, Eggenberger.)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT