Csató (csikdelnei).

Full text search

Csató (csikdelnei).
Czímeres nemeslevelet l. Lipóttól 1659. aug. 23. Cs. Mihály nyert, kihirdette 1659. decz. 18. Barsmegye. – Miután a Nagy Iván által (III/116–118.) közölt leszármazás nem minden izében látszik helyesnek, – azt mellőztük. E helyett utalunk még arra a körülményre, miszerint János 1713. évi czímerpecsétje feltalálható a gr. Teleki-család marosvásárhelyi levéltárában. – Vö. Gf. I/42.; Siebm. 107., erd. 263.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT