Zsolt 55

Full text search

Zsolt 55
Zsolt 55.1
(A karvezetőnek, húros hangszerre - Dávid tanítókölteménye.)
Zsolt 55.2
Figyelj imádságomra, Uram, ne zárkózz el könyörgésem elől!
Zsolt 55.3
Fordulj felém és hallgass meg! A félelem hajszol,
Zsolt 55.4
az ellenség zaja és a gonoszok lármája megzavar. Mert bajt hoznak rám, bőszülten támadnak.
Zsolt 55.5
A szívem remeg bensőmben, és halálfélelem környékez.
Zsolt 55.6
Félelem, aggódás kerít hatalmába, és borzalom tölt el.
Zsolt 55.7
Így szólok: „Bárcsak szárnyam volna, mint a galambnak, akkor elrepülnék és megnyugodnék.”
Zsolt 55.8
Igen, szeretnék elfutni messze innét, kedvem szerint a pusztában laknék.
Zsolt 55.9
Sietve kerestem vihartól, széltől védett menedéket,
Zsolt 55.10
Uram, a rohanó ár és nyelvük zaklatása ellen. Hiszen a városban csak viszályt és erőszakot látok.
Zsolt 55.11
Nappal és éjjel körbejárnak a város falain, belül erőszak és gonoszság tanyázik.
Zsolt 55.12
Belsejében álnokság lakik, az utcákon nem szűnik a zsarolás és csalás.
Zsolt 55.13
Ha csak ellenségem gyalázna, azt még elviselném. Ha csak az fordulna ellenem, aki gyűlöl, elbújnék előle.
Zsolt 55.14
De te voltál az, aki társam vagy, te lettél ellenségem, akiben megbíztam,
Zsolt 55.15
akivel az Isten házában bensőséges barátságra léptem. Eméssze meg őket a nyugtalanság,
Zsolt 55.16
lepje meg őket a halál! Élve kerüljenek a sírba, mert ahol ők vannak, ott van a gonoszság házaikban!
Zsolt 55.17
Én azonban Istenhez kiáltok, az Úr megment engem.
Zsolt 55.18
Panaszkodom és sóhajtozom színe előtt este, reggel, délben, és meghallgatja szavam.
Zsolt 55.19
Békében menti meg lelkemet azoktól, akik bántanak. Mert sokan vannak ellenem.
Zsolt 55.20
Isten engem meghallgat, őket megalázza: ő, aki örökké uralkodik; mivel nem térnek meg, s nem ismerik az istenfélelmet.
Zsolt 55.21
Ki-ki barátja ellen emeli kezét, és megszegi adott szavát.
Zsolt 55.22
Arca olyan sima, mint a vaj, de szívében háborút forgat. Látszatra beszéde enyhítő olaj, de a valóságban kivont éles kard.
Zsolt 55.23
Bízd gondjaidat az Úrra, ő majd megerősít, nem hagyja, hogy az igaz meginogjon!
Zsolt 55.24
Te pedig, Istenem, taszítsd le őket mind az örvény kútjába. A vérengző és csaló emberek éveik felét sem érik meg. De én, Uram, tebenned bízom.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT