Zsolt 21

Full text search

Zsolt 21
Zsolt 21.1
(A karvezetőnek - Dávid zsoltára.)
Zsolt 21.2
Hatalmadnak örül, Uram, a király, és segítséged láttán hangosan ujjong.
Zsolt 21.3
Teljesítetted szívének kívánságát, nem tagadtad meg tőle ajkának kérését.
Zsolt 21.4
Eléje siettél üdvözítő áldással, s fejére színarany koronát helyeztél.
Zsolt 21.5
Életet kért tőled, s te megadtad neki a napok teljességét mindörökre.
Zsolt 21.6
Segítségeddel nagy lett a hírneve, fönséggel és dicsőséggel övezted.
Zsolt 21.7
Áldássá tetted őt minden időkre, s színed előtt örömmel töltötted el.
Zsolt 21.8
Hiszen a király az Úrban bizakodik, a Magasságbeli kegyelmének erejéből nem fog meginogni.
Zsolt 21.9
Emeld föl a kezed elleneid ellen, s akik gyűlölnek, azokra sújtson le jobbod!
Zsolt 21.10
Égjenek, mint a kemence tüzében azon a napon, amelyen arcod megjelenik! Semmisítse meg őket az Úr haragjában, eméssze meg őket a tűz!
Zsolt 21.11
Töröld el nemzetségüket a földről, s ivadékukat az emberek fiai közül!
Zsolt 21.12
Bár rosszat forralnak és cselt szőnek ellened, győzni sohasem fognak.
Zsolt 21.13
Hiszen te mind megfutamítod őket, s nyilaikat arcukba vezényled.
Zsolt 21.14
Kelj fel, uram, erőddel, s mi majd ünnepi éneket zengünk hatalmadról!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT