Kiv 26

Full text search

Kiv 26
Kiv 26.1
A hajlékot tíz vég sodrott szálú lenvászonból, kék és vörös bíborból és karmazsinból készítsd el. A végekbe kerubok legyenek beleszőve.
Kiv 26.2
Egy vég vászon hossza 28 könyök, a szélessége négy könyök, s mindegyik végnek ugyanaz legyen a nagysága.
Kiv 26.3
Öt vásznat fűzz össze egymással, s a másik ötöt is foglald egybe hasonló módon.
Kiv 26.4
Az összefűzött vászon szélére csinálj hurkokat kék bíborból, s ugyanúgy a másik összeillesztett darab szélére is, hogy össze lehessen fűzni őket.
Kiv 26.5
Ötven hurok legyen mindkét vászon szélén úgy alkalmazva, hogy a hurkok szembe kerüljenek egymással, és egyiket a másikhoz lehessen kapcsolni.
Kiv 26.6
Azután csinálj ötven aranykampót és kapcsold össze velük a vászonlapokat, hogy így egy hajlékot alkossanak.
Kiv 26.7
Csinálj még tizenegy kecskeszőr takarót a hajlék tetejének befödésére.
Kiv 26.8
Harminckönyöknyi legyen egy-egy takaró hossza és négy a szélessége. Egyenlő nagyságú legyen valamennyi takaró.
Kiv 26.9
Ötöt közülük fűzz egybe, s ugyanúgy a hat másik takarót is. A hatodik takarót hajtsd kétrét a sátor első oldalára.
Kiv 26.10
Csinálj azután ötven hurkot az egyik takaró szélére, hogy a másikkal össze lehessen kapcsolni, s ötven hurkot a másik takaró szélére, hogy a másikkal össze lehessen kapcsolni, s ötven hurkot a másik takaró szélére, hogy az előbbivel össze lehessen kapcsolni.
Kiv 26.11
Csinálj hozzá ötven bronzkapcsot, illeszd bele a hurkokba, és így fűzd össze a két takarót, hogy egy egészet alkosson.
Kiv 26.12
Ami a fedél takarójából fennmarad, ennek a megmaradt takarónak a fele lógjon le a hajlék hátsó részén.
Kiv 26.13
Abból pedig, ami a takarók hosszából maradt fenn, egykönyöknyi lógjon le az egyik oldalon, egy meg a másik oldalon, hogy így befedje őket.
Kiv 26.14
Csinálj még egy felső takarót is a sátor tetejére vörösre festett báránybőrből, és föléje még egy takarót szattyánbőrből.
Kiv 26.15
Készítsd el a hajlék felállítható vázát is akácfából.
Kiv 26.16
Mindegyik deszka legyen tíz könyök hosszú és másfél könyök széles.
Kiv 26.17
A deszka oldalain két-két ereszték legyen, hogy az egyik deszkát a másikkal össze lehessen illeszteni.
Kiv 26.18
Így kell megcsinálni minden deszkát. Délnek, a hajlék déli oldalára húsz deszkát kell helyezni.
Kiv 26.19
Ezek számára önts negyven ezüsttalpat úgy, hogy egy-egy deszka alá a két eresztéknek megfelelően két-két talp kerüljön.
Kiv 26.20
A hajlék másik oldalán, az észak felé esőn, szintén húsz deszka legyen,
Kiv 26.21
negyven ezüsttalppal, s egy-egy deszka alá két-két talp kerüljön.
Kiv 26.22
A hajlék hátsó oldalára, a nyugati oldalra, készíts hat deszkát.
Kiv 26.23
Azonkívül csinálj még két deszkát a hajlék hátsó oldalán levő sarkaira.
Kiv 26.24
Ezeket kettőzd meg alulról fölfelé, egészen az első gyűrű magasságáig. Így készítsd el mind a kettőt. Ezek alkossák a két sarkot.
Kiv 26.25
Összesen tehát nyolc deszka legyen, tizenhat ezüsttalppal, két-két talpat számítva egy-egy deszka alá.
Kiv 26.26
Készíts még reteszrudakat akácfából a deszkák összetartására - ötöt a hajlék egyik oldalához,
Kiv 26.27
ötöt a másik oldalához, s ugyanannyit hátulra, a hajlék nyugati oldalához.
Kiv 26.28
A középső reteszrúd a deszkák közepén menjen át, az egyik végétől a másikig.
Kiv 26.29
A deszkákat vond be arannyal. A reteszrudakat szorító karikákat is készítsd aranyból.
Kiv 26.30
Úgy kell a hajlékot felállítani, ahogy a hegyen megmutattam neked.
Kiv 26.31
Csinálj még egy függönyt kék és vörös bíborból, karmazsinból és sodrott lenvászonból, és művészi munkával szőjj bele kerubokat.
Kiv 26.32
Függeszd fel négy arannyal bevont akácoszlopra, amelynek kampói aranyból vannak, és négy ezüsttalpon állnak.
Kiv 26.33
A függönyt akaszd fel a kampókra, és a függöny mögé helyezd el a bizonyság ládáját. A függöny szolgáljon válaszfalul a szentély és a legszentebb között.
Kiv 26.34
A kiengesztelés tábláját helyezd a legszentebbe, a bizonyság ládájára.
Kiv 26.35
Az asztalt azonban a függönyön kívülre állítsd, s a mécstartót az asztallal szembe, a hajlék déli oldalára, az asztalt pedig állítsd a hajlék északi oldalára.
Kiv 26.36
Készíts a sátor bejáratára is egy függönyt kék és vörös bíborból, karmazsinból, bisszusból és finom lenvászonból, művészi szövéssel.
Kiv 26.37
A függöny számára csinálj öt oszlopot akácfából, s vond be arannyal. Kampóik legyenek aranyból, és önts még öt bronztalpat, hogy azon álljanak.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT