Zsolt. 7

Full text search

Zsolt. 7
Zsolt. 7.1
Dávid siggajonja, a melyet az Úrhoz énekelt a * Benjáminita Kús beszéde miatt.
Zsolt. 7.2
Én Uram Istenem, benned bízom; oltalmazz meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem,
Zsolt. 7.3
Hogy szét ne tépje, * mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító.
Zsolt. 7.4
Én Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben.
Zsolt. 7.5
Ha gonoszszal * fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet:
Zsolt. 7.6
Akkor ellenség üldözze lelkemet s érje el és tapodja földre az én életemet, és sujtsa porba az én dicsőségemet. Szela.
Zsolt. 7.7
Kelj fel, Uram, * haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen; serkenj fel mellettem, te, a ki parancsoltál ítéletet!
Zsolt. 7.8
És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettök térj vissza a magasságba.
Zsolt. 7.9
Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem Uram, az én * igazságom és ártatlanságom szerint!
Zsolt. 7.10
Szünjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága és erősítsd meg az igazat; mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket * és veséket.
Zsolt. 7.11
Az én paizsom az Istennél van, a ki * megszabadítja az igazszívűeket.
Zsolt. 7.12
Isten igaz biró; és olyan Isten, a ki mindennap haragszik.
Zsolt. 7.13
Ha meg nem tér a gonosz, * kardját élesíti, kézívét felvonja és felkészíti azt.
Zsolt. 7.14
Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait.
Zsolt. 7.15
Ímé, álnoksággal * vajúdik a gonosz, hamisságot fogan és hazugságot szül.
Zsolt. 7.16
Gödröt ás és mélyre vájja azt; de beleesik * a verembe, a mit csinált.
Zsolt. 7.17
Forduljon vissza fejére az, a mit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága.
Zsolt. 7.18
Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és * éneklek a felséges Úr nevének.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT