Ésa. 27

Full text search

Ésa. 27
Ésa. 27.1
Ama napon meglátogatja az Úr kemény, nagy és erős kardjával Leviatánt, a futó kígyót, Leviatánt, a keringő kígyót, és megöli a sárkányt, mely a tengerben van.
Ésa. 27.2
Ama napon a színború szőlőről énekeljetek:
Ésa. 27.3
Én, az Úr, őrízem azt, minden szempillantásban öntözöm, hogy senki meg ne látogassa, éjjel-nappal megőrzöm azt;
Ésa. 27.4
Nincsen haragom, de ha tövis és gaz jő elém, csatára megyek * ellene, és meggyújtom azt mind együtt;
Ésa. 27.5
Avagy fogja meg erősségemet, kössön békét velem, békét kössön velem!
Ésa. 27.6
Jövendőben Jákób * meggyökerezik, virágzik és virul Izráel, és betöltik a földnek színét gyümölcscsel.
Ésa. 27.7
Avagy az őt verőnek verése * szerint verte őt? vagy ellenségei megöletteinek megölése szerint öletett-é meg?
Ésa. 27.8
Mérték szerint ítélted őt, midőn elvetetted! * Reájok fútt kemény lehelletével a keleti szél napján.
Ésa. 27.9
Ezért így tisztíttatik el a Jákób hamissága, és épen ez a gyümölcse bűne elvételének, hogy olyanná teszi az oltárnak minden kövét, minők a széttört mészkövek: nem kelnek fel többé * a berkek és naposzlopok!
Ésa. 27.10
Mert az erős város magánosan álland, üres és elhagyott hely, miként a puszta, * ott legel a borjú és ott hever, és megemészti annak ágait.
Ésa. 27.11
És ha megszáradnak gallyai, összetöretnek, az asszonyok előjövén, megégetik azokat; mert értelem nélkül való e nép, ezért nem könyörül meg rajta Teremtője, és nem * kegyelmez néki alkotója.
Ésa. 27.12
És lesz ama napon: cséplést tart az Úr az Eufrátes folyóvizétől Égyiptom patakjáig, és ti egyenként összeszedettek, * Izráel fiai.
Ésa. 27.13
És lesz ama napon: megfújják a nagy kürtöt, és eljőnek, a kik elvesztek Assiria földében és a kik kiűzettek Égyiptom földébe, és leborulnak az Úr előtt a szent hegyen, * Jeruzsálemben.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT