Péld. 8

Full text search

Péld. 8
Péld. 8.1
Avagy a bölcsesség * nem kiált-é, és az értelem nem bocsátja-é ki az ő szavát?
Péld. 8.2
A magas helyeknek tetein az úton, sok ösvény összetalálkozásánál áll meg.
Péld. 8.3
A kapuk mellett a városnak bemenetelin, az ajtók bemenetelinél zeng.
Péld. 8.4
Tinéktek kiáltok, férfiak; és az én szóm az emberek fiaihoz van!
Péld. 8.5
Értsétek meg ti együgyűek az eszességet, és ti balgatagok vegyétek eszetekbe az értelmet.
Péld. 8.6
Halljátok meg; mert jeles dolgokat szólok és az én számnak felnyitása igazság.
Péld. 8.7
Mert igazságot mond ki az én ínyem, és útálat az én ajkaimnak a gonoszság.
Péld. 8.8
Igaz én számnak minden beszéde, semmi sincs ezekben hamis, vagy elfordult dolog.
Péld. 8.9
Mind egyenesek az értelmesnek, és igazak azoknak, kik megnyerték a tudományt.
Péld. 8.10
Vegyétek az én tanításomat, és nem a pénzt; és a tudományt inkább, mint a választott aranyat.
Péld. 8.11
Mert jobb a bölcseség * a drágagyöngyöknél; és semmi gyönyörűségek ehhez egyenlők nem lehetnek.
Péld. 8.12
Én bölcsesség lakozom az eszességben, és a megfontolás tudományát megnyerem.
Péld. 8.13
Az Úrnak félelme * a gonosznak gyűlölése; a kevélységet és felfuvalkodást és a gonosz útat, és az álnok szájat gyűlölöm.
Péld. 8.14
Enyém a tanács és a valóság, én vagyok az eszesség, enyém az erő.
Péld. 8.15
Én általam uralkodnak a királyok, és az uralkodók végeznek igazságot.
Péld. 8.16
Én általam viselnek a fejedelmek fejedelemséget, és a nemesek, a földnek minden birái.
Péld. 8.17
Én az engem szeretőket szeretem, és a kik engem szorgalmasan * keresnek, megtalálnak.
Péld. 8.18
Gazdagság * és tisztesség van nálam, megmaradandó jó és igazság.
Péld. 8.19
Jobb az én gyümölcsöm a tiszta aranynál és színaranynál, és az én hasznom a válogatott ezüstnél.
Péld. 8.20
Az igazságnak útán járok, és az igazság ösvényének közepén.
Péld. 8.21
Hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, * és erszényeiket megtöltsem.
Péld. 8.22
Az Úr az ő útának kezdetéül szerzett engem; az ő munkái * előtt régen.
Péld. 8.23
Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva.
Péld. 8.24
Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem * vala; még mikor semmi források, vízzel teljesek nem voltak.
Péld. 8.25
Minekelőtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem.
Péld. 8.26
Mikor még nem csinálta vala * a földet és a mezőket, és a világ porának kezdetét.
Péld. 8.27
Mikor készíté az eget, ott valék; mikor felveté a mélységek színén a kerekséget;
Péld. 8.28
Mikor megerősíté a felhőket ott fenn, mikor erősekké lőnek a mélységeknek forrásai;
Péld. 8.29
Mikor felveté a tengernek határit, hogy a vizek át ne * hágják az ő parancsolatját, mikor megállapítá e földnek fundamentomait:
Péld. 8.30
Mellette valék * mint kézmíves, és gyönyörűsége valék mindennap, játszva ő előtte minden időben.
Péld. 8.31
Játszva az ő földének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban.
Péld. 8.32
És most fiaim, hallgassatok engemet, és boldogok, * a kik az én útaimat megtartják.
Péld. 8.33
Hallgassátok a tudományt és legyetek bölcsek, és magatokat el ne vonjátok!
Péld. 8.34
Boldog ember, a ki hallgat * engem, az + én ajtóm előtt virrasztván minden nap, az én ajtóim félfáit őrizvén.
Péld. 8.35
Mert a ki megnyer engem, nyert életet, * és szerzett az Úrtól jóakaratot.
Péld. 8.36
De a ki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén; minden, valaki engem gyűlöl, szereti * a halált!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT