Péld. 18

Full text search

Péld. 18
Péld. 18.1
A maga kivánsága után megy az agyas ember, minden igaz bölcseség ellen dühösködik.
Péld. 18.2
Nem gyönyörködik a bolond az értelemben, hanem abban, hogy az ő elméje nyilvánvalóvá legyen.
Péld. 18.3
Mikor eljő az istentelen, eljő a megútálás; és a szidalommal a gyalázat.
Péld. 18.4
Mély víz az ember * szájának beszéde, buzogó patak a bölcseségnek kútfeje.
Péld. 18.5
A gonosz személyének kedvezni nem jó, elfordítani az * igazat az ítéletben.
Péld. 18.6
A bolondnak beszédei szereznek versengést, és az ő szája ütésekért kiált.
Péld. 18.7
A bolondnak szája az ő * romlása, és az ő beszédei az ő életének tőre.
Péld. 18.8
A susárlónak beszédei hizelkedők; és azok a szív belsejét áthatják.
Péld. 18.9
A ki lágyan viseli magát az ő dolgában, testvére annak, a ki tönkre tesz.
Péld. 18.10
Erős torony az Úrnak neve, * ahhoz folyamodik az igaz, és bátorságos lészen.
Péld. 18.11
A gazdagnak vagyona az ő * erős városa, és mint a magas kőfal, az ő gondolatja szerint.
Péld. 18.12
A megromlás előtt * felfuvalkodik az ember elméje; a tisztesség előtt pedig + alázatosság van.
Péld. 18.13
A ki felel valamit, míg meg nem hallja, ez bolondság és gyalázatos rá nézve.
Péld. 18.14
A férfiú lelke elviseli a maga erőtlenségét; de a megtört lelket ki viseli el?
Péld. 18.15
Az eszesnek elméje tudományt szerez, és a bölcseknek füle tudományt keres.
Péld. 18.16
Az embernek ajándéka szabad útat szerez néki, és a nagyoknak orczája elé viszi őt.
Péld. 18.17
Igaza van annak, a ki első a perben; mígnem eljő az ő peresfele, és megvizsgálja őt.
Péld. 18.18
A versengéseket megszünteti a sorsvetés, és az erőseket elválasztja.
Péld. 18.19
A felingerelt atyafiú erősb az erős városnál, és az ilyen versengések olyanok, mint a vár zárja.
Péld. 18.20
A férfi szájának hasznával elégedik meg az ő * belseje; az ő beszédének jövedelmével lakik jól.
Péld. 18.21
Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában * van, és a miképen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.
Péld. 18.22
Megnyerte a jót, a ki talált feleséget, és vett jóakaratot az * Úrtól!
Péld. 18.23
Alázatos kérést szól a szegény; a gazdag pedig keményen felel.
Péld. 18.24
Az ember, a kinek sok barátja van, széttöretik; de van barát, a ki ragaszkodóbb * a testvérnél.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT