1Tim. 5

Full text search

1Tim. 5
1Tim. 5.1
Idősebb férfit ne dorgálj meg, hanem intsd mint apádat, a fiatalabbakat pedig mint öcsédet,
1Tim. 5.2
az idősebb asszonyokat mint anyádat, a fiatalabbakat mint húgodat: teljes tisztasággal.
1Tim. 5.3
Az özvegyasszonyokat, akik valóban özvegyek, tiszteld.
1Tim. 5.4
Ha pedig egy özvegyasszonynak gyermekei vagy unokái vannak, ezek tanulják meg, hogy elsősorban a saját házuk népét becsüljék meg, és hálájukat szüleik iránt róják le, mert ez kedves az Istennek.
1Tim. 5.5
A valóban özvegy és magára maradt asszony pedig Istenben reménykedik, és kitart a könyörgésben és imádkozásban éjjel és nappal.
1Tim. 5.6
A kicsapongó pedig már életében halott.
1Tim. 5.7
Ezekről a dolgokról is rendelkezzél, hogy feddhetetlenek legyenek.
1Tim. 5.8
Ha pedig valaki övéiről és főként háza népéről nem gondoskodik, az megtagadja a hitet, és rosszabb a hitetlennél.
1Tim. 5.9
Az özvegyasszonyok közé csak olyat szabad bejegyezni, aki nem fiatalabb hatvan évesnél, aki egy férfi felesége volt,
1Tim. 5.10
aki mellett jó cselekedetei tanúskodnak, ha gyermekeket nevelt fel, ha vendégszerető volt, ha a szentek lábát megmosta, ha nyomorultakon segített, ha mindenféle jó cselekedetre kész volt.
1Tim. 5.11
A fiatalabb özvegyeket pedig ne jegyezd be, mert ha Krisztus ellenére feltámad bennük a vágy, férjhez akarnak menni.
1Tim. 5.12
Ezek ítéletet vonnak magukra, mert előző fogadalmukat megszegték.
1Tim. 5.13
Egyszersmind semmittevők is, akik megszokják, hogy házról házra járjanak; de nemcsak semmittevők, hanem fecsegők is, a más dolgába avatkoznak, és olyanokat beszélnek, amilyeneket nem kellene.
1Tim. 5.14
Azt akarom tehát, hogy a fiatalabb özvegyek menjenek férjhez, szüljenek gyermekeket, vezessenek háztartást, és ne adjanak semmi alkalmat az ellenségnek a gyalázkodásra.
1Tim. 5.15
Mert egyesek már a Sátánhoz hajlottak.
1Tim. 5.16
Ha egy hívő asszonynak özvegyasszony hozzátartozói vannak, segítse őket, ne terheljék a gyülekezetet, hogy az a valóban özvegyeket segíthesse.
1Tim. 5.17
A vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek: elsősorban azok, akik az igehirdetésben és a tanításban fáradoznak.
1Tim. 5.18
Mert azt mondja az Írás: „Nyomtató ökörnek ne kösd be a száját”, és „Méltó a munkás a maga bérére”.
1Tim. 5.19
Presbiter ellen vádat ne fogadj el, csak „két vagy három tanú szavára”.
1Tim. 5.20
Akik vétkeznek, azokat mindenki előtt fedd meg, hogy a többiekben is félelem támadjon.
1Tim. 5.21
Kérve kérlek, Istenre, Krisztus Jézusra és a választott angyalokra, hogy tartsd meg ezeket előítélet nélkül, és semmit se tégy részrehajlásból.
1Tim. 5.22
A kézrátételt ne siesd el senkinél! Mások bűneiben ne légy részes! Tisztán őrizd meg önmagadat!
1Tim. 5.23
Ezután ne csak vizet igyál, hanem - gyomrodba és gyakori gyengélkedésedre való tekintettel - élj egy kevés borral is.
1Tim. 5.24
Némely ember bűnei nyilvánvalók, és előtte mennek az ítéletre; másokat viszont követnek.
1Tim. 5.25
Ugyanígy nyilvánvalók a jó cselekedetek is, és amelyek másfélék, azok sem rejthetők el.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT