1Thessz. 4

Full text search

1Thessz. 4
1Thessz. 4.1
Egyébként pedig, testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek - s amint éltek is -, ebben jussatok még előbbre.
1Thessz. 4.2
Hiszen tudjátok: milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében.
1Thessz. 4.3
Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek: hogy tartózkodjatok a paráznaságtól,
1Thessz. 4.4
hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével,
1Thessz. 4.5
nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent;
1Thessz. 4.6
és hogy senki túlkapásra ne vetemedjék, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonyságot is tettünk róla.
1Thessz. 4.7
Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre.
1Thessz. 4.8
Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem az Istent, aki Szentlelkét is reátok árasztja.
1Thessz. 4.9
A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket is az Isten tanított az egymás iránti szeretetre;
* az Isten tanított: más értelmezés szerint: Isten tanítványai vagytok magatok is.
1Thessz. 4.10
és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Macedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben,
1Thessz. 4.11
és tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek.
1Thessz. 4.12
A kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek, és ne szoruljatok rá senkire.
* Ne szorulajtok rá senkire: Más értelmezés szerint: semmiben hiányt ne szenvedjetek.
1Thessz. 4.13
Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük.
1Thessz. 4.14
Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt.
1Thessz. 4.15
Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat.
1Thessz. 4.16
Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak,
1Thessz. 4.17
azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk.
1Thessz. 4.18
Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT