2Móz. 40

Full text search

2Móz. 40
2Móz. 40.1
Ekkor így szólt az ÚR Mózeshez:
2Móz. 40.2
Az első hónap első napján állítsd fel a hajlékot, a kijelentés sátrát!
2Móz. 40.3
Helyezd el benne a bizonyság ládáját, és fedd be a ládát födéllel!
2Móz. 40.4
Vidd be az asztalt, és rakd rá, ami rá való! Vidd be a lámpatartót, és rakd rá a mécseseket!
2Móz. 40.5
Tedd az illatáldozatra való aranyoltárt a bizonyság ládája elé, és tedd föl a függönyt a hajlék bejáratára!
2Móz. 40.6
Helyezd az égőáldozati oltárt a hajléknak, a kijelentés sátrának bejárata elé!
2Móz. 40.7
A mosdómedencét tedd a kijelentés sátra és az oltár közé, és töltsd meg vízzel!
2Móz. 40.8
Azután rendezd el az udvart körös-körül, és tedd föl a függönyt az udvar kapujára!
2Móz. 40.9
Vedd a felkenéshez való olajat, kend meg a hajlékot és mindazt, ami benne van! Így szenteld föl azt és egész fölszerelését, hogy szent legyen!
2Móz. 40.10
Kend meg az égőáldozati oltárt is és egész fölszerelését; így szenteld föl az oltárt, hogy igen szent legyen az oltár!
2Móz. 40.11
A mosdómedencét és annak állványát is kend meg! Így szenteld föl azt!
2Móz. 40.12
Azután vezesd Áront és fiait a kijelentés sátrának bejáratához, és mosdasd meg őket!
2Móz. 40.13
Öltöztesd föl Áront a szent ruhákba, és kend fel, és szenteld fel, hogy a papom legyen!
2Móz. 40.14
Fiait is vezesd oda, és öltöztesd fel őket köntösükbe!
2Móz. 40.15
Kend fel őket, ahogyan apjukat felkented, hogy papjaim legyenek! Ez a felkenés teszi őket örökre papokká nemzedékről nemzedékre.
2Móz. 40.16
Mózes pontosan úgy járt el mindenben, ahogyan megparancsolta neki az ÚR.
2Móz. 40.17
A második év első hónapjának első napján felállították a hajlékot.
2Móz. 40.18
Felállíttatta Mózes a hajlékot, lerakták a talpait, felállították deszkáit, ráillesztették a reteszeket, és felállították az oszlopokat.
2Móz. 40.19
Azután kifeszítették a hajlékra a sátrat, fölterítették a sátorra a takarót, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek.
2Móz. 40.20
Majd fogta a bizonyságot, és beletette a ládába. A rudakat ráillesztették a ládára, és a födelet rátették a ládára.
2Móz. 40.21
Azután bevitték a ládát a hajlékba, és föltették a függőkárpitot, hogy eltakarja a bizonyság ládáját, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek.
2Móz. 40.22
Elhelyezték az asztalt is a kijelentés sátrában a hajlék északi oldalán, a kárpiton kívül.
2Móz. 40.23
Majd kenyereket raktak rá sorban az ÚR elé, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek.
2Móz. 40.24
Felállította a lámpatartót a kijelentés sátrában az asztallal szemben, a hajlék déli oldalán.
2Móz. 40.25
Fölrakta a mécseseket az ÚR elé, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek.
2Móz. 40.26
Az aranyoltárt pedig a kárpit elé helyezte a kijelentés sátrában,
2Móz. 40.27
és jó illatú áldozatot mutatott be rajta, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek.
2Móz. 40.28
És föltette a függönyt a hajlék bejáratára.
2Móz. 40.29
Az égőáldozati oltárt pedig a hajléknak, kijelentés sátrának bejáratánál helyezte el, és égőáldozatot meg ételáldozatot mutatott be rajta, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek.
2Móz. 40.30
A mosdómedencét a kijelentés sátra és az oltár között helyezte el, vizet töltött bele a mosakodáshoz.
2Móz. 40.31
Ebben mosták meg Mózes, Áron és fiai a kezüket és a lábukat.
2Móz. 40.32
Valahányszor bementek a kijelentés sátrába, és az oltár elé léptek, megmosakodtak, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek.
2Móz. 40.33
Azután elrendezte az udvart a hajlék és az oltár körül, és rátette a függönyt az udvar kapujára. Így végezte el Mózes a munkát.
2Móz. 40.34
Ekkor beborította a felhő a kijelentés sátrát, és az ÚR dicsősége betöltötte a hajlékot.
2Móz. 40.35
És Mózes nem tudott bemenni a kijelentés sátrába, mert rajta nyugodott a felhő, és az ÚR dicsősége betöltötte a hajlékot.
2Móz. 40.36
Valahányszor fölszállt a felhő a hajlékról, útnak indultak Izráel fiai egész vándorlásuk alatt.
2Móz. 40.37
Ha nem szállt föl a felhő, nem indultak el ők se, amíg föl nem szállt.
2Móz. 40.38
Mert nappal az ÚR felhője volt a hajlékon, éjjel pedig tűz volt rajta. Izráel egész háza látta ezt vándorlása egész idején.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT