2Krón. 11

Full text search

2Krón. 11
2Krón. 11.1
Amikor Roboám visszaérkezett Jeruzsálembe, összegyűjtötte Júda házát és Benjámint, száznyolcvanezer válogatott harcost, hogy megtámadják Izráelt, és visszaszerezzék az országot Roboámnak.
2Krón. 11.2
De így szólt az ÚR igéje Semajához, az Isten emberéhez:
2Krón. 11.3
Mondd meg Roboámnak, Salamon fiának, Júda királyának és az egész Izráelnek Júdában és Benjáminban:
2Krón. 11.4
Így szól az ÚR: Ne vonuljatok fel, és ne harcoljatok testvéreitekkel! Térjen haza mindenki, mert én akartam ezt így. Ők hallgattak is az ÚR szavára és visszatértek, nem mentek Jeroboám ellen.
2Krón. 11.5
Roboám Jeruzsálemben lakott és egyes városokat erődítményekké épített ki Júdában.
2Krón. 11.6
Így építette ki Betlehemet, Étámot és Tekóát,
2Krón. 11.7
Bét-Cúrt, Szókót és Adullámot,
2Krón. 11.8
Gátot, Márésát és Zífet,
2Krón. 11.9
Adóraimot, Lákist és Azékát,
2Krón. 11.10
Corát, Ajjálónt és Hebrónt. Ezek voltak az erődített városok Júdában és Benjáminban.
2Krón. 11.11
Megerősítette az erődítményeket, és parancsnokokat helyezett oda, ellátta élelem-, olaj-, és borraktárakkal,
2Krón. 11.12
továbbá mindegyik várost hosszú pajzsokkal és kopjákkal, és rendkívül megerősítette azokat. Így lett az övé Júda és Benjámin.
2Krón. 11.13
Az egész Izráelben levő papok és léviták mindenünnen hozzá csatlakoztak.
2Krón. 11.14
A léviták elhagyták legelőiket és birtokukat, és átmentek Júdába és Jeruzsálembe, mert kikergették őket Jeroboám és fiai, nem maradhattak az ÚR papjai.
2Krón. 11.15
Az pedig a saját papjait rendelte az áldozóhalmokra, a gonosz szellemek szolgálatára, meg a borjakéra, amelyeket csináltatott.
2Krón. 11.16
A papok után Jeruzsálembe mentek Izráel valamennyi törzséből azok is, akiket szívük arra indított, hogy keressék Izráel Istenét, az URat, és áldozzanak őseik Istenének, az ÚRnak.
2Krón. 11.17
Ezek erősítették Júda országát, támogatták Roboámot, Salamon fiát három évig, mert csak három évig jártak Dávid és Salamon útján.
2Krón. 11.18
Roboám feleségül vette Mahalatot, Jerimótnak, Dávid fiának a leányát, meg Abihailt, Eliábnak, Isai fiának a leányát.
2Krón. 11.19
Ez fiúkat szült neki: Jeúst, Semarját és Zahamot.
2Krón. 11.20
Azután elvette Maakát, Absolon leányát, aki Abijját, Attajt, Zízát és Selómitot szülte neki.
2Krón. 11.21
Maakát, Absolon leányát jobban szerette Roboám valamennyi feleségénél és másodrangú feleségénél, bár tizennyolc feleséget és hatvan másodrangú feleséget tartott, és nemzett huszonnyolc fiút és hatvan leányt.
2Krón. 11.22
Roboám Abijját, Maaká fiát tette testvérei között az elsővé, mint trónörököst, mert királlyá akarta tenni.
2Krón. 11.23
Ezért okosan szétosztotta többi fiai között Júda és Benjámin egész területét és az összes erődített várost. Ellátta őket bőségesen élelemmel, és szerzett nekik sok feleséget.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT