ÁrNem forgalmazott
Adathordozó
Megjelenés2003. január 31.

Online elérhető

Virágainkat bemutató kiadványunk két eltérő aspektusból született, ám egyaránt alapvető munka teljes anyagát tartalmazza. A Hoffmann—Wagner: Magyarország virágos növényei c. munka 1903-ban jelent meg, és 1265 növényt ismertet tudományos alapossággal, Linné rendszertanának megfelelő rendben. 67 színes tábláján 375, a szövegközi fekete-fehér képein további 582 növény ábrázolását tanulmányozhatjuk. A növények leírása előtt a növények leírásában használatos szakkifejezésekkel megismertető általános részt találunk. Az illető növény hivatalos, ill. tudományos neve mellett számos magyar névváltozatot is közöl. A leírások arra törekednek, hogy még a botanikában kevéssé járatosak is könnyen felismerhessék az illető növényt. Egy-egy faj leírása után közli a rokon, hazánkban tenyésző, de a kötetben nem taglalt fajokat is.

Rapaics Raymund biológus, botanikus, művelődéstörténész műve, A magyarság virágai a növényvilág művelődéstörténetét, az európai, benne a magyar virágkultuszt tárja elénk. A szerző könyvtárnyi természettudományos és humán ismeretanyagot dolgozott fel: botanikai, történelmi, ikonográfiái és szépirodalmi műveket. A középkori legendákban vagy reneszánsz kori orvosi könyvekben felbukkanó virágnevek gyakori és szeszélyes névváltozatait csak kellő botanikai tudás birtokában lehet megfejteni, illetve fordítva: pusztán növénytani ismeretek birtokában nem lehetne történeti kérdésekben állást foglalni. A fejezetek élén álló virágcímek egy-egy korszak fő gondolatait képviselik. A kiválasztott gondolat jegyében fűzi egymáshoz mindazt, amit a címben szereplő virágról tudni lehet. Ha tárgya megkívánja, szellemtörténeti kalandozásai sokszor az ókorig nyúlnak vissza. „A virág a lélek tükre. Mindenki azt találja meg benne, amit keres és minden kor a maga képére és hasonlatosságára alakítja. A középkor áhitatot keresett benne, a lovagkor játszi természetet, a renaissance florisztikai ritkaságot, a barokk pompát, a biedermeier szerény vadvirágot, a nagykapitalizmus technikát, és a virág mindez volt. Hűségesen kísérte s kíséri útján az embert, aki elragadta a természettől és viszi magával a multak történelmi és a jövő ismeretlen állomásain át.” — írja Rapaics Raymund könyve záró szavaiként. A kötetet számos kép illusztrálja.