ÁrNem forgalmazott
Adathordozó
Megjelenés2008. november 30.

Online elérhető

A Verstár CD-ROM 50 klasszikus magyar költő összes versét tartalmazza, az összes vers teljes szövegében kereshető formában. Ráadásként 5 órányi hanganyagot, a legszebb verseket a legkiválóbb versmondók tolmácsolásában.

Jelen 2008-as Verstár kiadásunk két fontos jellemzője az előz kiadáshoz képest: a szerzői-jogi védettség határidejének lejártával visszakerült az adatbázisba József Attila összes verse; a lemez hanganyagát szabványos MP3 formátumúvá alakítottuk, így az a számítógépek médialejátszóival, az MP3 készülékekkel, asztali CD, DVD lejátszókkal is meghallgatható.

A Verstár segítségével pillanatok alatt megtalálhatunk egy-egy keresett versrészletet, megtudhatjuk egy fejünkben motoszkáló töredék pontos szövegét, fellelhetjük az ismert idézet szerzőjét, versek, alkotók, időszakok újszerű nyelvi, költészeti vizsgálatára, összehasonlítására nyílik lehetségünk. A keresés mellett munkánkat számos hasznos segédeszköz támogatja: saját, kereshető megjegyzéseket fűzhetünk a versekhez, szövegkiemelőt használhatunk. A verseket, versrészleteket kedvenc szövegszerkesztőnkbe átemelhetjük, vagy akár közvetlenül ki is nyomtathatjuk.

Tízezernyi vers teljes szövegében kereshetünk, ráadásul mintegy öt órányi hanganyaggal, elmondott és megzenésített versekkel igyekeztünk minél teljesebben bemutatni a magyar líra évszázadainak klasszikusait. A Hungaroton jóvoltából olyan jeles művészek hangfelvételeiből válogattunk, mint Latinovits Zoltán, Major Tamás, Bánffi György, Mensáros László, Bessenyei Ferenc, Sinkovits Imre. Az archív felvételek mellett Jordán Tamás és Galkó Balázs mondja el kedvenc verseit, Sebő Ferenc néhány énekelt verse hallható a CD-n. Adatbázisunk egyaránt hasznos segítője lehet az iskolai dolgozatára készül elemi iskolás diáknak, érettségi tételét kidolgozó gimnazistának, szakdolgozatán fáradozó bölcsész-hallgatónak, irodalomóráját összeállító pedagógusnak, disszertációját készítő fílosznak, de reméljük, bárki, aki akár csak szórakozásból hallgatja, használja, örömét leli benne.

Az alábbi költők összes verse található a CD-n:

Ady Endre · Amade László · Ányos Pál · Arany János · Arany László · Babits Mihály · Bajza József · Balassi Bálint · Batsányi János · Berzsenyi Dániel · Bessenyei György · Bornemisza Péter · Csokonai Vitéz Mihály · Dayka Gábor · Dsida Jenő · Eötvös József · Faludi Ferenc · Fazekas Mihály · Földi János · Garay János · Gyulai Pál · József Attila · Juhász Gyula · Kaffka Margit · Karinthy Frigyes · Katona József · Kazinczy Ferenc · Kisfaludy Károly · Kisfaludy Sándor · Kölcsey Ferenc · Komjáthy Jenő · Kosztolányi Dezső · Madách Imre · Móricz Zsigmond · Petőfi Sándor · Petrőczi Kata Szidónia · Reményik Sándor · Reviczky Gyula · Rimay János · Somlyó Zoltán · Szenci Molnár Albert · Szentjóbi Szabó László · Tinódi Lantos Sebestyén · Tompa Mihály · Tóth Árpád · Vajda János · Verseghy Ferenc · Virág Benedek · Vörösmarty Mihály · Zrínyi Miklós

Az elhangzó versek:

Ady Endre: A föl-földobott kő (Elmondja: Latinovits Zoltán) · A föltámadás szomorúsága (Elmondja: Galkó Balázs) · A ló kérdez (Elmondja: Jordán Tamás) · A tűz márciusa (Elmondja: Latinovits Zoltán) · Elbocsájtó szép üzenet (Elmondja: Bitskey Tibor) · Én nem vagyok magyar? (Elmondja: Galkó Balázs) · Hiszek hitetlenül Istenben (Elmondja: Jordán Tamás) · Most pedig elnémulunk (Elmondja: Galkó Balázs) · Párisban járt az ősz (Elmondja: Kállai Ferenc) · Sírni, sírni, sírni (Elmondja: Kállai Ferenc)

Arany János: A walesi bárdok (Elmondja: Latinovits Zoltán) · Ágnes asszony (Elmondja: Sinkovits Imre) · Epilógus (Elmondja: Galkó Balázs) · Híd-avatás (Elmondja: Latinovits Zoltán) · Koldusének (Elmondja: Galkó Balázs) · Letészem a lantot (Elmondja: Mensáros László) · Mátyás anyja (Elmondja: Sinkovits Imre) · Rege a csodaszarvasról (Énekli: Sebő Ferenc)

Babits Mihály: A lírikus epilógja (Elmondja: Kézdy György) · Cigány a siralomházban (Elmondja: Babits Mihály) · Cigánydal (Elmondja: Jordán Tamás) · Esti kérdés (Elmondja: Babits Mihály) · Húsvét előtt (Elmondja: Mezei Mária) · Messze... messze... (Elmondja: Jordán Tamás) · Mint különös hírmondó... (Elmondja: Jordán Tamás) · Mozgófénykép (Elmondja: Galkó Balázs) · Szerenád (Énekli: Sebő Ferenc)

Balassi Bálint: Adj már csendességet (Elmondja: Bánffi György) · Borivóknak való (Elmondja: Bánffi György) · Búcsúja hazájától (Elmondja: Bánffi György) · Egy katonaének (Énekli: Sebő Ferenc) · Egy katonaének (Elmondja: Sinkovits Imre) · Kiben bűne (Elmondja: Galkó Balázs)

Batsányi János: A franciaországi változásokra (Elmondja: Galkó Balázs) · A látók titka (Elmondja: Sulyok Mária)

Berzsenyi Dániel: A közelítő tél (Elmondja: Galkó Balázs) · A magyarokhoz (Elmondja: Bessenyei Ferenc) · Levéltöredék barátnémhoz (Elmondja: Latinovits Zoltán) · Osztályrészem (Elmondja: Bessenyei Ferenc)

Bessenyei György: A Tiszának reggeli gyönyörűsége (Elmondja: Básti Lajos) · Bessenyei György magához (Elmondja: Galkó Balázs)

Bornemisza Péter: Siralmas énnéköm (Elmondja: Kertész Péter)

Csokonai Vitéz Mihály: A boldogság (Énekli: Sebő Ferenc) · A magánossághoz (Elmondja: Papp Zoltán) · A reményhez (Elmondja: Galkó Balázs) · A szeplő (Elmondja: Szacsvay László) · A tihanyi ekhóhoz (Elmondja: Szacsvay László) · Az ember, a poézis első tárgya (Elmondja: Galkó Balázs) · Az esküvés (Énekli: Sebő Ferenc) · Tartózkodó kérelem (Énekli: Sebő Ferenc)

Dsida Jenő: Jegenyék (Elmondja: Bács Ferenc) · Psalmus Hungaricus (Elmondja: Bács Ferenc) · Vajon hol jár? (Elmondja: Hegedűs D. Géza)

József Attila: Vajon hol jár? (Elmondja: Hegedűs D. Géza) · A Dunánál (Elmondja: Major Tamás) · A hetedik (Énekli: Sebő Ferenc) · A hetedik (Énekli: Sebő Ferenc) · Április 11 (Elmondja: Galkó Balázs) · Eszmélet (Elmondja: Latinovits Zoltán) · Ime, hát megleltem hazámat (Elmondja: Jordán Tamás) · Iszonyat (Elmondja: Jordán Tamás) · Kakuk Marci (Elmondja: Galkó Balázs) · Nagyon fáj (Elmondja: Jordán Tamás) · Óda (Elmondja: Latinovits Zoltán) · Ősz (Elmondja: Galkó Balázs) · Párizsi anzix (Elmondja: Galkó Balázs) · Rejtelmek (Énekli: Sebő Ferenc) · Rejtelmek (Énekli: Sebő Ferenc) · Tedd a kezed (Énekli: Sebő Ferenc) · Tél (Elmondja: Mezei Mária) · Tiszta szívvel (Elmondja: Latinovits Zoltán) · Tiszta szívvel (Énekli: Sebő Ferenc)

Juhász Gyula: Anna örök (Elmondja: Galkó Balázs) · Annára gondolok (Elmondja: Gábor Miklós) · Dózsa után (Elmondja: Latinovits Zoltán) · Himnusz az emberhez (Elmondja: Szakácsi Sándor) · Milyen volt... (Elmondja: Jordán Tamás)

Karinthy Frigyes: Előszó (Elmondja: Latinovits Zoltán) · Pitypang (Elmondja: Kálmán György)

Kazinczy Ferenc: A kész írók (Elmondja: Kállai Ferenc) · A nagy titok (Elmondja: Galkó Balázs) · Bor mellett (Elmondja: Galkó Balázs) · Irói érdem (Elmondja: Galkó Balázs) · Szokott és szokatlan (Elmondja: Papp János)

Kosztolányi Dezső: Akarsz-e játszani? (Elmondja: Galkó Balázs) · Én nagyon sokakat szerettem (Elmondja: Máthé Gábor) · Hajnali részegség (Elmondja: Mensáros László ) · Halotti beszéd (Elmondja: Mensáros László) · Kis bordélyház (Elmondja: Galkó Balázs) · Mint aki a sínek közé esett... (Elmondja: Szacsvay László) · Most harminckét éves vagyok (Elmondja: Mensáros László)

Kölcsey Ferenc: Csolnakon (Elmondja: Kohut Magda) · Elfojtódás (Elmondja: Jordán Tamás) · EMLÉKLAPRA (Elmondja: Jordán Tamás) · Himnusz (Elmondja: Őze Lajos) · Huszt (Elmondja: Jordán Tamás) · Rebellis vers (Elmondja: Jordán Tamás) · Zrínyi dala (Elmondja: Latinovits Zoltán)

Petőfi Sándor: A szerelem, a szerelem... (Elmondja: Jordán Tamás) · A vándorlegény (Elmondja: Galkó Balázs) · Barátaim megölelének... (Elmondja: Jordán Tamás) · Európa csendes, újra csendes... (Elmondja: Benkő Gyula) · Én (Elmondja: Jordán Tamás) · Levél Arany Jánoshoz (Elmondja: Galkó Balázs) · Nemzeti dal (Elmondja: Szirtes Ádám) · Respublika (Elmondja: Hegedűs D. Géza) · Szeptember végén (Elmondja: Hegedűs D. Géza) · Szörnyű idő... (Elmondja: Galkó Balázs)

Lantos Sebestyén: Az udvarbírákról és kulcsárokról (Énekli: Sebő Ferenc)

Tóth Árpád: A holdkóros apród története (Elmondja: Jordán Tamás) · Áprilisi capriccio (Elmondja: Jordán Tamás) · Esti sugárkoszorú (Elmondja: Latinovits Zoltán) · Körúti hajnal (Elmondja: Galkó Balázs) · Lélektől lélekig (Elmondja: Kézdy György) · Meddő órán (Elmondja: Venczel Vera) · Rímes, furcsa játék (Elmondja: Jordán Tamás)

János: A vaáli erdőben (Elmondja: Papp Zoltán) · A virrasztók (Elmondja: Kálmán György) · Credo (Elmondja: Bánffi György) · Húsz év mulva (Elmondja: Jordán Tamás) · Nádas tavon (Elmondja: Kézdy György)

Vörösmarty Mihály: A Guttenberg-albumba (Elmondja: Jordán Tamás) · A vén cigány (Elmondja: Bessenyei Ferenc) · Az emberek (Elmondja: Galkó Balázs) · Ábránd (Elmondja: Kozák András) · Előszó (Elmondja: Galkó Balázs) · Gondolatok a könyvtárban (Elmondja: Bessenyei Ferenc) · Késő vágy (Elmondja: Jordán Tamás) · Szózat (Elmondja: Kállai Ferenc)

Zrínyi Miklós: A vadász és Echó (Elmondja: Sinkovits Imre) · Nem irom pennával (Elmondja: Bács Ferenc)