Tábornokok és törzstisztek, Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban

ÁrNem forgalmazott
Adathordozó
Megjelenés2005. augusztus 31.

Online elérhető

Kiadványunk Dr. Bona Gábor hadtörténész több évtizedes kutatómunkájának két fontos gyümölcsét teszi közzé, amelyek történelmünk egyedülálló jelentőségű időszakának hadtörténetéhez, és egyben a 19. századi Magyarország társadalmi viszonyainak vizsgálatához nyújtanak páratlan forrást.

A Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban a legújabb forrásmunkák, kutatási eredmények felhasználásával 1848/49 főtisztjeit veszi számba. Az első rész a honvédsereg parancsnoki állományának létrejöttét vizsgálja, végig kíséri a sereget azon az úton, melynek során a tábornoki és törzstiszti kara többször is kicserélődött. Megvizsgálja, hogy a vezető tisztikar egyes csoportjai milyen politikai álláspontot képviseltek, illetve hogyan viszonyultak a forradalom és szabadságharc során felvetődött kérdésekhez, változásokhoz. A következő fejezet a tábornoki és törzstiszti kar összetételét vizsgálja: milyen társadalmi osztályokból, rétegekből származtak, milyen volt a parancsnoki kar nemzetiségi, vallás- és életkor szerinti, stb. megoszlása. A harmadik rész lényegében lexikon, mely a szabadságharc 1127 törzstisztjének és tábornokának, valamint a honvédség történetében fontosabb szerepet játszó további 25 császári-királyi tiszt életrajzi adatait tartalmazza.

A Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban az előbbi munka szerves folytatása. A honvédtiszti kar legalsó rétegéhez tartozó mintegy nyolcezer-hatszáz életrajzot tartalmaz, mindazokét, akik a szabadságharc folyamán hadnagyi, illetve főhadnagyi kinevezést kaptak a szűkebben vett honvédsereghez, illetve azokhoz az önkéntes gerillacsapatokhoz, külföldi légiókhoz, melyek állandó hadrendi alakulatokként a honvédsereg részei voltak. Ahol az lehetséges, a fegyverletétel után is követi életútjukat, így az időszak társadalmának széles keresztmetszetét adja.

Adatbázisunkat a történelmi korszak, a hadtörténet kutatói, szerelmesei mellett a családtörténettel foglakozók is haszonnal forgathatják.