ÁrNem forgalmazott
Adathordozó
Megjelenés2005. augusztus 31.

Online elérhető

Kiadványunk Dr. Bona Gábor hadtörténész több évtizedes kutatómunkájának két fontos gyümölcsét teszi közzé, amelyek történelmünk egyedülálló jelentőségű időszakának hadtörténetéhez, és egyben a 19. századi Magyarország társadalmi viszonyainak vizsgálatához nyújtanak páratlan forrást.

A Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban a legújabb forrásmunkák, kutatási eredmények felhasználásával 1848/49 főtisztjeit veszi számba. Az első rész a honvédsereg parancsnoki állományának létrejöttét vizsgálja, végig kíséri a sereget azon az úton, melynek során a tábornoki és törzstiszti kara többször is kicserélődött. Megvizsgálja, hogy a vezető tisztikar egyes csoportjai milyen politikai álláspontot képviseltek, illetve hogyan viszonyultak a forradalom és szabadságharc során felvetődött kérdésekhez, változásokhoz. A következő fejezet a tábornoki és törzstiszti kar összetételét vizsgálja: milyen társadalmi osztályokból, rétegekből származtak, milyen volt a parancsnoki kar nemzetiségi, vallás- és életkor szerinti, stb. megoszlása. A harmadik rész lényegében lexikon, mely a szabadságharc 1127 törzstisztjének és tábornokának, valamint a honvédség történetében fontosabb szerepet játszó további 25 császári-királyi tiszt életrajzi adatait tartalmazza.

A Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban az előbbi munka szerves folytatása. A honvédtiszti kar legalsó rétegéhez tartozó mintegy nyolcezer-hatszáz életrajzot tartalmaz, mindazokét, akik a szabadságharc folyamán hadnagyi, illetve főhadnagyi kinevezést kaptak a szűkebben vett honvédsereghez, illetve azokhoz az önkéntes gerillacsapatokhoz, külföldi légiókhoz, melyek állandó hadrendi alakulatokként a honvédsereg részei voltak. Ahol az lehetséges, a fegyverletétel után is követi életútjukat, így az időszak társadalmának széles keresztmetszetét adja.

Adatbázisunkat a történelmi korszak, a hadtörténet kutatói, szerelmesei mellett a családtörténettel foglakozók is haszonnal forgathatják.