ÁrNem forgalmazott
Adathordozó
Megjelenés2013. február 24.

Ez a tartalom az Arcanum Digitális Tudománytár oldalon is elérhető.

A Történelmi Szemle a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének magyar nyelvű értesítője, 1958-ban jelent meg először ebben a formában. Feladata elsősorban az intézeti munkatársak publikációinak közlése, de más külföldi és magyarországi szerzők – köztük számos fiatal kutató – tanulmányait is közre adta. Elsősorban az újkori és legújabb kori történelmünkkel foglalkozik, de szép számmal tartalmaz középkori tematikájú írásokat is. Évente 4 száma jelent meg (alkalmanként összevont számokkal). Állandó rovatai: Tanulmányok; Arcok, életképek; Dokumentum; Adattár; Bemutatkozunk. Elődjének tekinthető a Történeti Szemle, amely a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából 1912-1922 között Angyal Dávid, 1926-1930 között pedig Áldásy Antal szerkesztésében jelent meg hasonló gyakorisággal és tematikával. Rovatai: Értekezések; Kisebb közlemények; Irodalom; Folyóiratok és könyvek (Elmélet; Ókor; Középkor; Újkor; Legújabb kor; Magyar történet idegen nyelvű folyóiratokban; Könyvek jegyzéke); Különfélék; A magyar történettudomány halottai; Idegen nyelvű kivonat. 1950-1955 között a A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének Értesítőjeként, kézirat gyanánt jelent meg, és zömmel szovjet történészek munkáinak fordításaival. Az 1958-1982 közötti 25 évfolyamról repertórium is készült, annak bevezetőjében Dippold Péter így ír:

„Az elmúlt huszonöt esztendő alatt a Történelmi Szemle a Századok mellett a magyar történettudomány vezető orgánumává vált. … A Történelmi Szemle az egész magyar történettudományt szolgálónyílt folyóirat, a benne való publikálás alapfeltétele «csupán» a megfelelő szakmai színvonal. Indulása óta megtartott, sőt továbbfejlesztett mozgékonysága és ennek szakmai igényességgel való ötvözése biztosítják, hogy a Történelmi Szemle a jövőben is megőrizze pozícióját a magyar történettudományban.”

A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének másik periodikája a Világtörténet című egyetemes történeti negyedéves folyóirat 1979-től jelenik meg. Mindazoknak szól, akiket a nagyvilág történelmi problémái és a nemzetközi történetírás eredményei érdekelnek; a világtörténet legfontosabb, aktuális, a viták középpontjában álló témáiról tájékoztat. Mind külföldi, mind hazai szerzőktől közöl egyetemes történeti témájú tanulmányokat, összefoglaló ismertetéseket, vitákat. Rendszeresen közli egy-egy történetíró „arcképét”, ismertetést ad új, érdekes eredményeket tartalmazó könyvekről, rövid összefoglalókat azonos témához fűződő alkotásokról, szemelvényeket a frissen napvilágot látott, magyar nyelven kiadatlan emlékiratokból, dokumentumokból. Mindkét kiadvány meghatározó orgánuma az egyetemes keretekbe ágyazott magyar történetírásnak, szól mindenkihez, akit érdekel a hazai és nemzetközi történelem.