ÁrNem forgalmazott
Adathordozó
Megjelenés2005. október 31.

Kiadványunkban az egyes megyék nemes családjainak történetét feldolgozó genealógiai munkákat teszünk közzé. A könyvsorozat kötetei eredetileg a Heraldika Kiadó kezdeményezésére és gondozásában jelentek meg.

«Közhelyszámba megy annak az ismétlése, hogy ezek a munkák a magyar múlt egy-egy területének történetét segítenek feldolgozni. A nemes családok gyakorolták a teljeskörű jogokat, vezetői voltak a megyének, így történetük a megye történetének megismeréséhez nélkülözhetetlen adatokkal szolgál. A családtörténet viszont a történelem nemes tudományának legingatagabb területe. A családok történetét a hagyományok írják. A hagyomány atyáról fiúra száll és az emlékezet megszépítő szűrőjén keresztül lassan, de biztosan torzul. Az emberi emlékezet ugyanis félrehord, szívesen emlékezik a dicső történetekre, az események történelmi magját megszépíti, felnagyítja, a kevésbé dicső tetteket és szereplőket, a hétköznapi eseményeket elfelejti. Így napjainkra egy-egy család története meglehetősen eltér a valóságostól, valósággal megdicsőül. Sajnos a genealógia kétes hitelességű művelői régen és most is rájátszanak az emberi sznobizmusra. Korábbi századokban meséből vett „ősökkel” gazdagították a felmenők sorát. Ma ellenőrizetlen, néha kitalált adatokkal, esetleg a névhasonlóság alapján vett előkelő kapcsolatokkal igyekeznek fényes családfákat barkácsolni. Számtalan gazdasági haszonra épített „genealógiai iroda” működik és él jól az emberi előkelőség iránti vágyból. Ennek ellensúlyozása csak a primer adatokra épített családtörténet megszerkesztésével lehetséges. A jelen mű a korábban megjelent művek kritikai feldolgozása mellett kizárólag levéltári forrásokra támaszkodik.» — írja Szluha Márton szerkesztő a Nyitra vármegyei kötet bevezetőjében.

Az alábbi műveket tartalmazza lemezünk [zárójelben a megjelenés helye, éve]:

Szluha Márton:Bács-Bodrog vármegye nemes családjai [Budapest, 2002]
Nemes családok Csanádvármegyében · Irták Dr. Barna János középiskolai tanár és Sümeghy Dezső vármegyei főlevéltáros [Makó, 1913 — Reprint: Budapest, 1998]
Szluha Márton: Liptó vármegye nemes családjai [Budapest, 2000]
Szluha Márton: Nyitra vármegye nemes családjai [Budapest, 2003]
Udvarhely vármegye nemes családjai · Szerkesztette Pálmay József [Székely-Udvarhely, 1900 — Reprint: Budapest, 1999]
Vasvármegye nemes családjai · Írta Balogh Gyula Kiegészítette Szluha Márton [Szombathely, 1894 — Reprint: Budapest, 1999]