ÁrNem forgalmazott
Adathordozó
Megjelenés2002. március 31.

Megtalálható az Arcanum DVD könyvtár II. kiadványon.

A CD tartalma:

  1. Orbán Balázs: A Székelyföld leírása — történelmi, régészeti, természetrajzi s népismereti szempontból. Orbán Balázs e munkája beszámol a székely nép történelmi- és jogviszonyairól, valamint egy-egy fejezetben kifejti Udvarhelyszék, Csíkszék, Háromszék, Aranyosszék, Barczaság történelmét és természeti viszonyait.
  2. Orbán Balázs: Torda város és környéke 33 nagy és 12 szövegképpel — e kötet a szerző „Székelyföld leírása” című művének kiegészítő, de önálló része s mintegy függeléke.
  3. A Magyar Történelmi Társulat Erdély c. kötete 1940-ben jelent meg. A következő fejezetekben dolgozza fel az Erdéllyel kapcsolatos tudnivalókat: Erdély népei, Erdély művészete, Irodalom, Tudomány, Erdély a román uralom alatt.
  4. Miski György: Erdély — demográfiai és statisztikai adattár (Erdély és Partium). Ez a munka összesen 4132 települést, két nagy csoportra osztva, regiszterrendszerben mutat be. Az egyes települések leírása azok földrajzi elhelyezkedésének, domborzati, vízrajzi jellemzőinek, a szomszédos településektől mért távolságának (országúton és légvonalban), névváltozásainak (az első okleveles említéstől kezdve) ismertetésével kezdődik. A statisztikával foglalkozó részben (Erdély és az Erdélyen kívüli — volt magyar — területek felosztása és nemzetségi összetétele 1992-ben cím alatt) elsősorban az anyanyelvi, nemzetiségi és vallási megoszlás kerül bemutatásra.

A CD lehetőséget nyújt a más-más korban keletkezett, de egy témával foglalkozó művek egyidejű tanulmányozására, amely lehetővé teszi nemcsak a téma mélyebb megismerését, hanem a több mint 100 év alatt végbement változások okainak és következményeinek megértését, hatását az itt élő emberekre és kultúrájukra. A teljes szövegű keresés lehetővé teszi, hogy egy adott téma szerint keresgéljünk a különböző művekben, ezáltal teljesebb képet kapunk arról, milyen volt Erdély régen, és milyen ma.