ÁrNem forgalmazott
Adathordozó
Megjelenés2003. április 30.

Kiadványunk az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött 16. századi nem magyar nyelvű, külföldi könyvek katalógusát az ún. Antiqua-katalógust, a Régi Magyar Könyvtár III. kötetét és pótlásait — melyek a magyarországi „hungarus” szerzők külföldön, a 16—17. században megjelent műveit veszi számba —, valamint a külföldi szerzők magyar vonatkozású műveit gyűjtő Apponyi Sándor grófnak ma a nemzeti könyvtárban található könyvtára katalógusát tartalmazza.

A könyvtár 16. századi anyagát felölelő antiqua-gyűjtemény klasszikus írók, humanisták és a reformáció korának tudományos és szépirodalmi műveit tartalmazza, de gazdag történelmi forrásanyagot jelent a török elleni háborúk vonatkozásában is. Különösen szép kötetei közé tartoznak Albrecht Dürer metszetekkel illusztrált műve, valamint a szemet gyönyörködtető botanikai munkák. A különösen ritka példányok közül megemlíthetjük a 16. századi francia asztrológus, Nostradamus jövendöléseinek első kiadását, melynek a világon ismert egyetlen fennmaradt példányát őrzi az OSzK. Az adatbázis 4700 facsimilét tartalmaz a könyvek címlapjairól, illetve érdekesebb részeiből.

A Régi Magyar Könyvtár III. kötetét az első két kötet összeállítója Szabó Károly kezdte el, de halála miatt végül Hellebrant Árpád fejezte be és jelentette meg 1896—98-ban. Bár ebben a témában a későbbiek során nem folyt olyan szisztematikus kutatás, mint a magyarországi nyomtatványok esetében, mind a szakirodalom útján, mind pedig a gyűjteményfeltárás „melléktermékeként” a közel száz év alatt akkora adatmennyiség gyűlt össze, melyet a könyvtár 1990 és 1996 között 5 füzetben pótlásként jelentetett meg.

Gróf Apponyi Sándor azon magyar főurak közé tartozott, akik a politikai pályától, vagy a gazdasági élettől elfordulva minden figyelmüket és egész vagyonukat a múlt megismerésének szolgálatába állították. Tervszerűen gyűjtötte a hazai vonatkozású külföldi könyveket, a hungarikákat. E gyűjtemény német és magyar nyelvű annotált katalógusát (I—II. kötet) halála után a kiváló irodalomtörténész Dézsi Lajos folytatta (III—IV.), majd 80 év múltán Vekerdi József fejezte be. Ez utóbbinak a nyomtatott változatot megelőzően jelen kiadvány az első kiadása. Apponyi Hungaricája mindmáig a legteljesebb hungarika-bibliográfiánk.