Ár40000 Ft
Adathordozó
Megjelenés2011. április 22.
A kiadványt megrendelheti az info@arcanum.hu címen.

Ez a tartalom az Arcanum Digitális Tudománytár oldalon is elérhető.

Az első szám elé írott bevezető ekképp foglalja össze a lap célját: «Kivánatos egy olly orgánumot nyitni valahára a protestantismus legtágasabb értelemben vett életének honunkban, melly … egyházi és iskolai történeteinknek krónikája, statistikai adatinknak gyűjteménye, egyházi jogunk és törvényeinknek tárháza legyen, mellynek hasábjaiban az egyetemes keresztyénségnek napi történetei, a külföldön megjelenő folyóiratok és könyvek megismertetett tartalma, egyes érdekesebb czikkeinek vagy részeinek közlése, legalább röviden foglaltatnának. Illy orgánumot óhajtunk nyitni a Protestans Egyházi és Iskolai Lap által. Czélja az, hogy a két evang. felekezet egyházi és iskolai életének organuma, a keresztyén vallásosság élesztője és a tudományosság’ elösegítője legyen. Szellemét a czél határozza meg, melly a vallásosság és tudományosság levén , önkényt következik, hogy a kiadók csak ollyan tudósításokat és értekezéseket, mellyeken szelíd és a tudományosság által szükségképen feltételezett, józan, komoly szellem ömlik át, közlendenek. Ezen keresztyén szeretettől ihletett, józan, komoly szellem leend az egész lapnak vezérszelleme.» A hosszú időszakot, izgalmas történelmi időket átívelő hetilap a hitéleti írásokon túlmenően rendszeresen beszámol az apró-cseprő aktualitásokról, reagál a közélet eseményeire, így páratlan forrása a korszak tanulmányozásának.

(A meglévő mennyiségről érdeklődjön a biszak.bogata@arcanum.hu e-mail címen.)

Terjedelem: 54 ezer oldal, 11 GB