ÁrNem forgalmazott
Adathordozó
Megjelenés1998. október 31.

A századforduló előtti utolsó évtizedek könyvkiadásunk aranykorát jelentették. A kor historizálásra különösen hajló lelkülete kiemelten kedvezett a történettudományi munkáknak, s a polgárosodó, erős vásárlórétegekkel rendelkező korabeli Magyarországon számítani lehetett a „művelt nagyközönség” érdeklődésére is. Magától értetődő volt hát egy nagy terjedelmű, magas színvonalú egyetemes történeti munka kiadása. A vállalkozás méreteire jellemző, hogy a híres Franklinnak a másik nagy kiadóval, a Révai Testvérekkel kellett társulnia hozzá. Marczali Henriket bízták meg a munkával, akinek külföldi tájékozottsága, szakirodalom-ismerete s nem utolsósorban nyelvtudása (latinul, görögül, angolul, németül, franciául és olaszul is tudott) lehetővé tette, hogy a kortárs francia, angol, s német kollégák színvonalán dolgozhatott. Mindezek után természetes, hogy a teljes 12 kötetes sorozat szerkesztése mellett vállalkozott arra is, hogy maga írja meg az utolsó hat kötetet.

A Nagy Képes Világtörténet rekordidő alatt készült el (1898 és 1905 között jelent meg a teljes sorozat), s olyan ismert tudósok vettek részt a munkában, mint pl. a megyetörténeti sorozatáról híres Borovszky Samu, vagy a világhírű iszlámkutató Goldziher Ignác. Bár a korabeli könyvkiadás minden attrakcióját felvonultató tucatnyi kötet a polgári nagyközönséget megcélzó népszerű szakmunkának készült, utólag kiderült, hogy történettudományi szempontból is klasszikust sikerült létrehozni. A könyv nem csupán szemléletében volt korszerű, hanem nagyszerűvé és máig kikerülhetetlen kézikönyvvé teszi a hatalmas anyag, amit feldolgoz. Különösen izgalmassá teszi a kézikönyvet, hogy a magyar történelmet is beágyazták a szerzők, mégpedig addig szinte sehol nem látott szinkronitásba az európai eseményekkel.

A csaknem 8.000 oldalas munka kb. 2.000 szövegközti ábrát, metszetet tartalmaz, mintegy 500 egész oldalas és 250 több oldalas műmelléklettel együtt. Ehhez jön még a több tucat színes melléklet és jó minőségű színes térképvázlat. Különösen izgalmas, hogy igen sok történeti forrás hasonmása is bekerült az anyagba, így „kézbe vehetünk” pl. egy-egy Napóleon-levelet, egy múlt századi újság vezércikkét vagy akár egy korabeli röplapot.

Miért vonzó ma is a Marczali-féle világtörténet? A szerzőknek és a szerkesztőnek sikerült olyan korszerű szemléletű munkát alkotni, amely lényeges irányait tekintve ma sem avult el. Persze nem lehet számon kérni a mai kor történészeszköztárát és az azóta fontosabbá váló szakterületeket. Így a mai arányokhoz képest alig van gazdaságtörténet, s a társadalomtörténeti rész is elnagyolt. A klasszikus eseménytörténet, a politikatörténet viszont talán erőteljesebb, mint a mai munkákban. Nincs olyan személy, évszám, hely, történés vagy adat, amit nem lelhetünk föl a Világtörténetben. A századvég precíz mesterei nagy műgonddal ügyeltek a részletekre is.

A teljes szövegű visszakeresés, a hatalmas illusztrációs anyag gépi feldolgozása, a hierarchikus tartalomjegyzék, a korszerű számítógépes eszköztár viszont új életet lehelt az amúgy is lenyűgöző kézikönyvbe. Így most már biztos, hogy minden név, szó, évszám és helynév megtalálható. Eme CD-ROM-mal abszolút világtörténelmi referencia került a felhasználók kezébe.