Ár40000 Ft
Adathordozó
Megjelenés2014. december 13.
A kiadványt megrendelheti az info@arcanum.hu címen.

Ez a tartalom az Arcanum Digitális Tudománytár oldalon is elérhető.

Kiadványunk az MTA két patinás archaelogiai kiadványát teszi közzé.
Az Archaeologiai Értesítő a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat tudományos folyóirata. A Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottságának közlönyeként 1868-ban iduló, azóta folyamatosan megjelenő periodika a Magyarország, illetve a Kárpát-medence területén élt népek és a magyar nép régészeti örökségével foglalkozik. Átfogó tanulmányok, kisebb forrásközlések révén áttekintést ad a hazai régészet legújabb eredményeiről. Közli a szakmai konferenciák, jelentősebb ásatások, a tudományos közélet híreit, és szemlélet-formáló, tájékoztató szerepet tölt be a magyarországi és nemzetközi kiadványok recenzióival. A tanulmányok magyarul, német, angol vagy francia kivonattal jelennek meg, néhány cikk idegen nyelven.
Az Archaeologiai Közlemények az MTA Archaeológiai Bizottságának 1859 és 1899 között megjelenő szakfolyóirata volt – „A hazai műemlékek ismeretének előmozdítására.” – írja a folyóirat alcíme. „A Bizottmány figyelmének tárgyai a hazában létező és feltalálható, minden ó és középkori, régiségtani becsű, műmaradványok, legyenek azok magyar vagy nem magyar eredetűek, — tehát régi épületek, vagy olyanoknak maradványai; régi köfaragványok, akár önállók, akár mint régi épületek részei fenmaradtak, u. m. szentek állóképei s egyéb szoborfélék , kőkoporsók vagy sírfedelek, dombor müvek vagy régi feliratok, faragott czimerképek, keresztelő-medenczék, oltárok, fafaragványok, szobrászati öntvények, ide értve a régi harangokat is; ősi földalkotmányok, sírhalmok, régi festések templomok és házak falain, vagy önállón; metszések nyomatai vagy táblái, rézben vagy fában; régi fegyverek, bútorok, eszközök, edények, érmek, pecsétnyomók és pecsétek, czimerek, feliratok. … A Bizottmány igyekszik ilynemű régiségek létezéséről tudomást szerezni, azoknak föllelhetése és fentarthatása módjáról tanácskozik, s ez iránt az Akadémia előtt indítványokat tesz; azoknak vagy rajzaiknak gyűjtéséről gondoskodik; és mindezek nyomán az említett régiségek ismeretét s azoknak a tudomány, névszerint az archaeologia, epigraphika, numismatika, sphragistika, heraldika sat. érdekében felhasználását és lehető hasznosítását eszközli és elősegíti.”

(A meglévő mennyiségről érdeklődjön a biszak.bogata@arcanum.hu e-mail címen.)

 

Terjedelm:50 ezer oldal, GB