Ár5000 Ft
Adathordozó
Megjelenés2003. november 30.
A kiadványt megrendelheti az info@arcanum.hu címen.

Online elérhető

A Magyar Történelmi Társulat gondozásában, Domanovszky Sándor, valamint Balanyi György, Lukinich Imre, Mályusz Elemér, Miskolczy Gyula, Szentpétery Imre, Váczy Péter, Varjú Elemér, Wellmann Imre szerkesztésében 1939—1942 között jelent meg az ötkötetes Magyar Művelődéstörténet.

„Ez a munka is, amelyet most olvasóink kezébe adunk, a magyar nemzet történetét fogja adni, de némileg más szemszögből. A politikai események ismeretét föltételezve, inkább a szellem kevésbbé élesen észrevehető működésére fogjuk figyelmünket összpontosítani. … A politikai élet szembeszökő jelenségeivel szemben, kultúránk alakulását akarjuk az olvasó elé állítani. … Minden, ami a társas együttélés szervezetét és kereteit illeti, ide tartozik. Szellemi tényezők mellett azonban szó lesz anyagiakról is: a birtokba vett föld jellegének átalakításáról, a lakosság nemzeti összetételéről, a társadalomról és a gazdaságról, a szellemi élet különböző ágainak alakulásáról s végre a lakosság különböző rétegeinek életformáiról. … Azt kell adnia, amit mai tudásunk mellett adni tudunk. Legyen ez a munka alap az új kutatásokra, eszköz a művelődéstörténeti tudás közkinccsé tételére, hogy az utánunk következők a közönség megnyilvánuló kivánságára mentől hamarabb tökéletesebb munkával tudják pótolni a mienket. Addig is megérdemli az első komoly kisérlet, hogy hiányaival szemben elnézéssel legyenek.” — írja Domanovszky az előszóban.

A több mint 2500 képpel illusztrált, magyar nyelven lényegében előzmény nélkül való munka az egyes területek jeles tudósainak élvezetes stílusú tolmácsolásában adja történeti kultúránk, a művelődéstörténeti kutatások szintézisét.

(A meglévő mennyiségről érdeklődjön a biszak.bogata@arcanum.hu e-mail címen.)