Ár16000 Ft
Adathordozó
Megjelenés2009. november 30.
A kiadványt megrendelheti az info@arcanum.hu címen.

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Térképtárának most bemutatásra kerülő térképcsoportja Magyarország azon megye, vármegye térképeit tartalmazza, amelyek a gyűjteményben önálló szelvényként, tehát nem atlaszba kötve találhatók meg. A legkorábbi bemutatott térkép Mikoviny Sámuel Pest-Pilis-Solt vármegyét és a Kiskunságot bemutató kéziratos térképe 1731-ből. Az egyedi megyetérképeken túl sok megyéről sorozatszerűen jelentek meg térképek, ezek közül bemutatásra kerülnek Görög Demeter, Gönczy Pál, Kogutowicz Manó megye, vármegye térképei. A II. katonai felmérés levezetett térképeinek megjelenése után (1:288 000 és 1:144 000 méretarányban) hasonló méretarányú vármegyesorozatok kezdtek megjelenni, a bécsi Katonai Földrajzi Intézet kiadásában egy 1:288 000 méretarányú sorozat a Magyar Királyság területére 1857—1859 között, majd megindult egy 1:144 000 sorozat kiadása is, amely nem fejeződött be.

A magyar kiadású, 1:144 000 méretarányú sorozatok is kezdtek megjelenni a M. Kir. Állami Nyomda kiadásában, 1870—1871-ben, majd 1902—1914 között jelent ugyanebben a méretarányban a megyék „közigazgatási és földmívelési” térképe, 1911—1912-ben pedig a megyék átnézeti vázlata, amely csak a közigazgatási határokat tartalmazó „munkatérkép” volt.

1920 után a Kogutowicz féle megyetérképeket újra kiadta a Magyar Földrajzi Intézet, Czakó és Tallián átdolgozásában.

A M. Kir. Állami Térképészet, az első önálló, magyar katonai térképezést végző intézmény is adott ki megyetérképeket 1933-től, majd utóda, a Honvéd Térképészeti Intézet (1838-tól) is.

A jelenlegi kiadvány mintegy 700 leírást tartalmaz. A megyék ABC sorrendben, az 1886—1914 között érvényben levő beosztás szerint szerepelnek, majd ezt követi a sorozatnak tekinthető megyék kigyűjtése.

(A meglévő mennyiségről érdeklődjön a biszak.bogata@arcanum.hu e-mail címen.)