ÁrNem forgalmazott
Adathordozó
Megjelenés1998. november 30.

Online elérhető

Megtalálható az Arcanum DVD könyvtár I. kiadványon.

A magyar prózaírás mestere, a 19. század — Jókai mellett — legolvasottabb írója Mikszáth Kálmán (1847—1910). Palóc ill. szlovák környezetből, a paraszti és a kisnemesi lét határáról, a dzsentrivilágból indulva, a szegénységgel, kudarcokkal is megküzdve jutott el a kiegyezés utáni, egyesített fővárosban az elismert, népszerű, sikeres, gazdag író, parlamenti képviselő helyzetébe.

Műveire éppúgy jellemző a realista ábrázolás, a finom líra, mint a szellemes irónia. Kormánypárti képviselőként, a miniszterelnök asztaltársaként sem szűnt meg a régi úri világ bírálójának lenni. Életműve regényeket, elbeszéléseket, verseket, meséket, cikkeket, karcolatokat, tárcákat is tartalmaz.

Kiadványunk forrása az Akadémiai Kiadó által 1956-ban elindított, és még napjainkban is munka alatt lévő, a 86. köteténél tartó kritikai kiadás. Ennek alapjául az író életében megjelent utolsó szövegközlések szolgálnak (Mikszáthnak nincsenek kiadatlan kéziratai). A műveket műfajuk szerint ciklusokba, azokon belül időrendbe soroltuk. A kritikai kiadásban tekintélyes mennyiséget kitevő jegyzeteket nem dolgoztuk fel.

A CD tartalmazza az író regényeit és nagyobb elbeszéléseit (a kritikai kiadás 1—23. kötetei), levelezését (24—26. kötet), elbeszéléseit (27—50. kötet, ebből megjelent a 27—41. kötet), cikkeket és karcolatokat (51—86. kötet), így a manapság elérhető, eddigi legteljesebb Mikszáth-forrásnak számít, számos, máshol nem fellelhető anyagot tartalmaz.

A CD tartalmaz egy külön programmal kezelhető Mikszáth-bibliográfiát is, amely a bármilyen bibliográfiai vállalkozás által 1997-ig összegyűjtött, Mikszáthról szóló és műveire vonatkozó írások adatait, mintegy 3.500 tételt tartalmazza. A források sokfélesége miatt nem törekedhettünk a teljességre, vagy az egységes címleírásra. Az író művei közül a kritikai kiadást és a 100 kötetes ünnepi kiadást vettük fel ebbe az adatbázisba.

A CD-ROM egyedülálló lehetőséget jelent a teljes Mikszáth-életmű digitális formában való megőrzésére, újszerű kutatására az irodalom iránt érdeklődők és a kutatók számára egyaránt.

Kiadványunk az Arcanum Digitéka sorozat tagja, amely a kultúra különböző területeinek fontos, értékes elemeit szándékozik a modern ember elektronikus könyvespolcára helyezni.