ÁrNem forgalmazott
Adathordozó
Megjelenés2014. június 8.

Ez a tartalom az Arcanum Digitális Tudománytár oldalon is elérhető.

Magyarország 20. századi történelmét alapvetően meghatározó eseménysor, amelyet a kortársak „Nagy Háborúként” ma pedig I. világháború néven említünk, meglepő módon az egyik legkevésbé feldolgozott időszaka modern kori történelmünknek. A kommunista időszakban alig-alig születtek tudományos igényű feldolgozó munkák és a rendszerváltás után sem vált kiemelt témává a kutatók körében. Nem úgy a háborút követő időszakot, amikor is a társadalomban még égető, közvetlen sebként élt a háború tragikus emléke és annak ápolása áthatotta mind a tudományos, mind pedig a hétköznapi életet. A világégés kirobbanásának 100. évfordulójához közeledve kiadványunkkal azt a célt tűztük ki, hogy ezen „termékeny” időszak szaktudományos eredményeit tegyük közzé, mintegy kiindulási alapként a jövő kutatói számára. Jelen szakkönyv gyűjtemény a három legfontosabb nagyobb lélegzetű mű (József főherceg: A világháború amilyennek én láttam, a Tolnai féle Világháború története és a M. Kir. Hadtörténelmi Levéltár szerkesztette 10 kötetes „A Világháború 1914–1918”) mellett magában foglalja az egyes fegyvernemekről vagy hadszínterekről szóló korabeli legfontosabb monográfiákat (Magyar Gyalogos, Magyar Tüzér, Hadifoglyok Aranyalbuma, stb.) és nem utolsó sorban a páratlan részletességgel megírt és rengeteg személyi adatot tartalmazó, a túlélő bajtársak által kiadott ezredalbumokat. Ezek itt megjelenő és teljességre törekvő gyűjteménye mára már könyv formában szinte hozzáférhetetlen.

Az alábbi munkákat találjuk a lemezen:

 • A világháború története 1914-1918 (Tolnai, 8 kötet)
 • A világháború 1914-1918 (Hadtörténelmi Levéltár, 10 kötet)
 • A világháború amilyennek én láttam (József főherceg, 7 kötet)
 • A világháboru okiratai (8 kötet)
 • Magyarország az első világháborúban - Lexikon A–Zs
 • Az 1914. évi osztrák-magyar-szerb-montenegrói hadjárat
 • A Doberdó védelme az első isonzói csatában
 • Háborus album. A világháború történelme képekben
 • Hadtörténelmi szemelvények a világháborúból, 1925
 • Hadtörténelmi szemelvények a világháborúból, 1926
 • Katonák, népek, események
 • Magyar hadifoglyok élete orosz és olasz földön
 • Magyar hősök 1914-1916
 • Menekülés a szibériai fogságból Japánon és Anglián keresztül
 • Az osztrák-magyar dunai hajóhad a világháborúban 1914-1918
 • A világháború 1914-1918
 • A Magyar Szemle könyvei 7. A világháború magyar szemmel 1914-1918
 • Az 1914-18. évi világháború összefoglaló történelme
 • A világháború története az összeomlás kezdetétől a békekötésig 1. kötet
 • A világháború története az összeomlás kezdetétől a békekötésig 2. kötet
 • A világháború története 1914-1918
 • Alakulattörténetek (Ezredalbumok)
 • Ajtay Endre: A volt cs. és kir. 46. gyalogezred világháborús története 1914-1918 (Szeged, 1933)
 • Bajnóczy József: A cs. és kir. 71. hadosztály 50 napos mozgó hadműveletei (Budapest, 1931)
 • Balassa Imre: Az „egyes népfelkelők” hadi históriája. A m. kir. budapesti 1. népfelkelő ezred (Budapest, 1933)
 • Bárdy István: Csaba vezér útján. - A nagyváradi 4-es honvéd gyalogezred (Orosháza, 1932)
 • Benkóczy Emil: A tizes honvédek Galicziában (Budapest, 1931)
 • Berend Miklós: Dr. Berend Miklós hadi önkéntes honvéd törzsorvos harctéri naplójaAdatok a magyar honvédség, főképp az 5. h. huszárezred történetéből. Senyei József honv. tüzérhadnagy rajzaival (Budapest, 1916)
 • Białoskurski Ödön: A m. kir. 37. honvéd tüzérdandár története 1914-1918 I. köt. A m. kir. 4. honvéd tábori ágyúsezred története (Budapest, 1939)
 • Bíró Lajos - Antal Áron - Nemesdy Ernő: A volt m. kir. brassói 24. honvéd gyalogezred, népfölkelő gyalogezred és pótzászlóalj története (Székelyudvarhely, 1943)
 • Bittó Dezső: A volt nagyváradi és biharvármegyei 37. és 139. gyalogezredek története (Budapest, 1943)
 • Breit József: A magy. kir. kassai 39. honvéd gyaloghadosztály harcai Erdély keleti határában – a Magyaros-tető elfoglalása 1917. márc. 8-án (Budapest, 1944)
 • Crettier Ferenc (szerk.): A volt csász. és kir. 69. „Hindenburg” vezértábornagy nevét viselő gyalogezred története 1910-1918; Emléklap (Cegléd, 1937)
 • A cs. és kir. 3. számú „Gróf Hadik”-huszárezred története. Készült az ezred emlékbizottságának megbízásából (Budapest, 1931)
 • A cs. és kir. 34. magyar gyalogezred története 1734-1918 (Budapest, 1937)
 • Csabai István: Fakeresztek mentén - népek országútján. A cs. és kir. 39. gyalogezred (Budapest, 1935)
 • De Sgardelli Caesar: A magyar királyi budapesti 29. honvédgyalogezred és a magyar királyi 29. népfölkelő gyalogezred hadtörténeti emlékkönyve (Budapest, 1936)
 • Dernyey György: A cs. és kir. Jász-kun 13. huszárezred története 1859-1918 (1941)
 • Dereánó Ödön: Az 1. honvéd gyalogezred története és háborús emlékalbuma (Budapest, 1939)
 • Deseő Lajos: Erdélyi ezredek a világháborúban (Budapest, 1941)
 • Deseő Lajos: A m. kir. besztercebányai 16. honvéd gyalog ezred története (Budapest, 1941)
 • Deseő Lajos: A m. kir. szatmári 12. honvéd gyalog ezred, valamint menet- és népfölkelő ezredeinek története (Budapest, 1931)
 • Doromby József: A volt cs. és kir. 38. gyalogezred története és emlékkönyve (Budapest, 1936)
 • Doromby József: A volt cs. és kir. 83-as és 106-os gyalogezredek története és emlékkönyve (Budapest, 1934)
 • Fehér Márton: 4-es honvédek 33-as zászló alatt. Háborús történetek tapasztalatok, megfigyelések (Budapest, 1918)
 • Fejérváry József: A szegedi ötösök I. hdt. zászlóaljának háborus egy éve (Békéscsaba)
 • Gaksch József: A volt szabadkai cs. és kir. 86. gyalogezred története 1882-1918 (Budapest, 1940)
 • Gerbert Károly: A kassai VI. hadtest harcai 1914. aug. 25-30. (Budapest, 1929)
 • Gere Zsigmond: Színes képek a 76-os bakák harcaiból (Bécs, 1918)
 • Hanthó Sándor (szerk.): A 33-asok dicsősége 1741-1918. Emlékirat a II. Lipót császár nevét viselt volt császári és királyi 33-ik gyalogezred dicső haditetteiről, valamint azokról, akik az ezred kötelékében küzdve, hősi halált haltak a hazáért (Budapest, 1935)
 • Henriquez Vince: A cs. és kir. 9. sz. Gróf Nádasdy huszárezred története 1904-1918 (Budapest, 1930)
 • Herczegh Géza: A veszprémi honvédek hadtörténete. A m. kir. veszprémi 31. honvéd gyalogezred, a 31. 46. és a 79. honvéd menet zászlóaljak, valamint a 31/1. népfölkelő zászlóalj története (Cegléd, 1936)
 • Hirn László: A negyvenhatosok fegyverben 1914-1918 (Szeged, 1933)
 • Jelic Gyula: Aranylapok a cs. és kir. 29-ik „Báró Loudon” ezred történelméből az 1914-1917-es világháborúban (Budapest, 1918)
 • Kacagó lapok a komoly időkből 1915-16 (Miskolc, 1916)
 • Kelemen Béla (szerk.): A cs. és kir. 82. székely gyalogezred története 1883-1919. Vitéz József kir. herceg tábornagy előszavával, a m. kir. Hadilevéltár okmányainak felhasználásával (Budapest, 1931)
 • Koréh Endre: A székely hadosztály dandártörténete 1918-1919. I. (Budapest, 1929)
 • Koréh Endre: A székely hadosztály dandártörténete 1918-1919. II. (Budapest, 1929)
 • Kratochwil Károly (összeáll.): A volt m. kir. nagyváradi 4. honvéd gyalogezred és népfelkelő alakulatai bajtársi szövetségének értesítője (Budapest, 1933)
 • Kurtz Géza: Albrecht főherceg nevét viselő cs. és kir. 44. gyalogezred története 1914-1918. I. k. (Budapest, 1928)
 • Kurtz Géza - Kristófy Géza: A cs. és kir. Albrecht főherceg 44. gyalogezred és a cs. és kir. 105. gyalogezred története (Budapest, 1937)
 • László Jenő: A székely hadosztály és dandár harcai Erdély védelmében 1918-1919 (Budapest, 1944)
 • Légrády Elek (összeáll.): A volt magy. kir. pécsi 19. honvéd gyalogezred és alakulatainak […] története (Pécs, 1938)
 • Lenkey Lajos: Losonci tüzérek a világháborúban (Budapest, 1937)
 • Lépes Győző - Mátéfy Artur: A cs.és kir. báró Hötzendorfi Konrád Ferenc tábornagy debreceni 39. gyalogezred világháborus története 1914-1918 (Debrecen, 1939)
 • A m. kir. 37. honvéd tábori tarackos ezred évkönyve 1918 (Budapest, 1918)
 • A m. kir. budapesti 1. honvédhuszárezred és m. kir. 1. népfelkelő huszárosztály története 1869-1918 (Budapest, 1927)
 • Makkay (Machalek) Pál: Négyes honvédek fegyverben (Békéscsaba, 1934)
 • Makkay Pál (szerk.): A 101-es zászló alatt - A volt békéscsabai cs. és k. 101. gy. e. emlékalbuma (Budapest, 1934)
 • Molnár József (összeáll.): Debreceni honvédek a harcban. 1-2. k. (Debrecen, 1926-1928)
 • Nemess Ernő: Tizennyolcas honvédek (Sopron, 1916)
 • Nemestóthi Szabó Béla – Ollé Vilmos (összeáll.): A cs. és kir. 12. huszárezred a világháborúban (Budapest, 1926)
 • Németh Lajos: Aranylapok az egykori magyar tábori vadászzászlóaljak történetéből (Budapest, 1940)
 • Nónay Dezső: A volt m. kir. szegedi 5. honvéd gyalogezred a világháborúban (Budapest, 1931)
 • Oroszlány Gábor – Krahm László: A marosvásárhelyi m. kir. 22. honvédgyalogezred háborús története 1914-1918 1. rész 1. k. (Budapest, 1931)
 • Paulovits Sándor (összeáll.): Harmincas honvédek élete a halálmezőkön (Kecskemét, 1939)
 • Radák Lajos (szerk.): A m. kir. debreceni 2. honvéd huszárezred története 1869-1918 (Budapest, 1939)
 • Radványi József: A volt cs. és kir. 4. huszárezred története 1902-1919. II. (Budapest, 1929)
 • Regele Oszkár: Szemelvények a pozsonyi cs. és kir. 5/2. utászszázad történetéből a világháborúban 1914-1918 (Budapest, 1928)
 • Renner Gusztáv: A Polychnai ütközet 1914. augusztus 23-án (Sopron, 1931)
 • Reschner Róbert – Sebestyén József (szerk.): A 68-as Jász-kun gyalogezred háborús albuma (1917)
 • Réti Béla (összeáll.): A volt m. kir. szegedi 5-ös honvédek világháborús emlékalbuma (Szeged, 1933)
 • Réti Béla (szerk.): A volt cs. és kir. Lajos Győző főherceg 65. gyalogezred világháborús emlékalbuma (Miskolc, 1938)
 • Sassy Csaba: Hét ország frontján. Sassy Csaba háborús naplója 1. kötet (Miskolc, 1930)
 • Sassy Csaba: Hét ország frontján. Sassy Csaba háborús naplója 2. kötet (Miskolc, 1931)
 • Sassy Csaba (összeáll.): A volt m. kir. miskolci 10. honvéd gyalogezred világháborús emlékalbuma (Miskolc, 1939)
 • Schiefner Károly: A Boszniai-Hercegovinai okkupációs hadjáratban résztvett 32-es bajtársak visszapillantása 1878-tól a mai napig (Budapest, 1918)
 • Senyei József: Egy honvéd lovas hadosztály törzs. A m. kir. honvéd lovas hadosztályparancsnokság urai. (11-ik lovas hadosztály.) Emlékezésül a világháború vígabb napjaira (Budapest, 1916)
 • Sipos Gyula (szerk.): A m. kir. székesfehérvári 17-ik honvéd gyalog- és népfölkelő ezredek története (Székesfehérvár, 1937)
 • Solth Imre: Egy tüzértiszt naplója az 1914-18. évi világháborúból (Budapest, 1942)
 • Szabó István: A tizenhetesek 1914-1917. Emlékkönyv a székesfehérvári honvédek harcaiból (1918)
 • Székely Aurél: 38-as bakák, hannoveri muskétások - Naplójegyzetek (Budapest, 1917)
 • Székely Aurél: 38-as zászló alatt (Budapest, 1916)
 • Szepessy-Bugsch Aladár: A m. kir. nagykanizsai 20-ik Báró Szurmay Sándor honvéd gyalogezred története a világháborúban. I. k. (Sopron, 1931)
 • Szepessy-Bugsch Aladár: A m. kir. nagykanizsai 20-ik Báró Szurmay Sándor honvéd gyalogezred története a világháborúban. II. k. (Sopron, 1931)
 • Szili Kováts László: Az egykori cs. és kir. 24. tábori vadászzászlóalj története (Budapest, 1940)
 • Szabó István (szerk.): A tizenhetesek 1914-1917 (Budapest, 1918)
 • Tábori Jenő (szerk.): A cs. és kir. „Frigyes főherceg” 52. gyalogezred hadialbuma. A Pécs-Baranyai katonák szereplése az 1914-1918. évi világháborúban (Budapest-Pécs, 1935)
 • Tinódi Varga Sándor (szerk.): Budapest volt házi ezredének a cs. és kir. 32. gyalogezrednek története (Budapest, 1930)
 • Vidt Elek: Cs. és kir. szegedi szükség-tartalék kórház története (MÁV-internátusban) 1914-17 (Szeged, 1917)
 • A volt m. kir. kassai 5. honvéd huszárezred története 1868-1918 (Budapest, 1935)
 • A volt szabadkai 86 gyalog-ezred emlék-naptára az 1942. közönséges évre (Szabadka, 1942)
 • Wodlutschka Károly – Freissberger Gyula: A 29. honvéd gyalogezred története. I. k. (Budapest, 1928)
 • Hadifogoly magyarok története 1. kötet (Budapest, 1930)
 • Hadifogoly magyarok története 2. kötet (Budapest, 1930)
 • Czeigler Gusztáv – Clauser Mihály et al.: A magyar tüzér. A magyar tüzérség története (Budapest, 1939)
 • Doromby József – Reé László (szerk.): A magyar gyalogság. A magyar gyalogos katona története (Budapest, 1939)
 • Jacobi Ágost: Magyar műszaki parancsnokságok, csapatok és alakulatok a világháborúban (Budapest, 1938)

 

Terjedelem: 48 ezer oldal, 9 GB