Ár40000 Ft
Adathordozó
Megjelenés2013. február 14.
A kiadványt megrendelheti az info@arcanum.hu címen.

Ez a tartalom az Arcanum Digitális Tudománytár oldalon is elérhető.

A Külgazdaság a Konjunktúra Kutatási Alapítvány kéthavonta, összevont számok formájában megjelenő lapja, a közgazdasági szakma egyik legfontosabb folyóirata. A lap a közgazdaságtudomány és más társadalomtudományi diszciplínák (szociológia, politikatudomány, nemzetközi kapcsolatok) területéről közöl tanulmányokat és tudományos tájékoztatókat. Ezen belül érdeklődése hangsúlyozottan kiterjed az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságpolitika, a kelet-közép-európai gazdasági és társadalmi átalakulás, a globalizáció és transznacionalizáció, valamint a nemzetközi és regionális összehasonlító tanulmányok kérdéseire.

Jogi Melléklete a hazai és külföldi gazdasági jogtudományos aspektusaival, változásaival, valamint új rendelkezéseivel foglalkozik. A lap hagyományos év eleji Körkérdése valamely aktuális alkalmazott közgazdaságtani, gazdaságpolitikai és/vagy társadalompolitikai problémával foglalkozik. Szellemi és jogi értelemben is folytatása az 1957 és 1971 között, Külkereskedelem néven megjelent folyóiratnak. Az 1972-es első számban Vályi Péter, a kormány elnökhelyettese így szól a váltásról:

„Vannak változások, amelyeket megérlelt az idő. Ilyen változás az, hogy a magyar közgazdasági folyóiratok sorában megjelenik a Külgazdaság. A változás lényege kettős: Először, hogy olyan fórum jön létre, amely országunk külgazdasági kapcsolatait teljes összefüggésükben tárgyalja és ilyen értelemben túlmegy a külkereskedelem fogalmi- és problémakörén. A másik változás az, hogy olyan orgánum jön létre, amely közérthetően, de mégis tudományos igénnyel elemzi a gazdaságpolitikánkra ható külső tényezőket, elemzi a nemzetközi gazdasági együttműködésben való részvételünk hatásait a magyar gazdaság fejlődésére, felveti és kezdeményezi aktív fellépésünket a külvilág felé gazdasági téren, képviseli nézeteinket a világgazdaság nagy problémáinak megoldásáról. Nincs kétségem arról, hogy ilyen folyóiratra nagy szükségünk van és hogy ennek megfelelően nagy érdeklődést vált majd, ki e folyóirat megjelenése. Mit várunk a Külgazdaságtól? Szeretnénk, ha ez a folyóirat bátor vitafóruma lenne azoknak, akik a tudomány vagy a gyakorlat szintjén a nemzetközi gazdasági együttműködéssel kapcsolatban állnak s akiknek szívükön fekszik a közgazdaságtudomány ezen ágának továbbfejlesztése és Magyarországon való alkalmazása.”

(A meglévő mennyiségről érdeklődjön a biszak.bogata@arcanum.hu e-mail címen.)

Terjedelem: 52 ezer oldal, 7 GB