Ár40000 Ft
Adathordozó
Megjelenés2013. február 11.
A kiadványt megrendelheti az info@arcanum.hu címen.

Ez a tartalom az Arcanum Digitális Tudománytár oldalon is elérhető.
(A meglévő mennyiségről érdeklődjön a biszak.bogata@arcanum.hu e-mail címen.)

A statisztikai törvény alapján 1898 és 1941 között összesen 36 kötetben jelent meg az ún. „kormányjelentés” és statisztikai évkönyv az ország közállapotairól. Széll Kálmán miniszterelnök a statisztikai törvény alapján elkészített első kormányjelentést az alábbi bevezetéssel nyújtotta be: „Az 1897. évi XXXV. tc. 5. §-a azt a rendelkezést tartalmazza, hogy az egyes ministeriumok ügykörét felölelő tartalmú statisztikai évkönyv, a ministeriumok működését, valamint az igazgatásuk és felügyeletük alá tartozó ügyeket és közállapotokat ismertető jelentés kíséretében évenkint a költségvetés bemutatásával egyidejűleg az országgyűlés elé terjesztessék. A jelen alkalommal első ízben felelek meg ezen törvényes kötelezettségnek, midőn az egyes ministeriumok 1898. évi működéséről szóló jelentéseket tisztelettel bemutatom. Egyúttal bemutatom az ország múlt évi közállapotairól a m. kir. központi statisztikai hivatal igazgatója által szerkesztett ismertetést és az 1898. évi statisztikai évkönyvet. Kelt Budapesten, 1899. év szeptember havában.” A jelentések felölelik az államigazgatás és a gazdasági, társadalmi élet valamennyi területét, így alapvető forrást jelentenek az ország közállapotainak tanulmányozásához:

 

A minisztériumok működése:

1. M. kir. miniszterelnökség;

2. M. kir. külügyminisztérium;

3. M. kir. tárcanélküli közellátásügyi miniszter;

4. M. kir. belügyminisztérium;

5. M. kir. pénzügyminisztérium;

6. M. kir. iparügyi minisztérium;

7. M. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi minisztérium;

8. M. kir. földmívelésügyi minisztérium;

9. M. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium;

10. M. kir. igazságügy minisztérium;

11. M. kir. honvédelmi minisztérium.

 

Az ország közállapotai:

1. Terület és népesség;

2. Közegészségügy és szociális viszonyok;

3. Őstermelés;

4. Bányászat, ipar, kereskedelem;

5. Közlekedés;

6. Pénz-és hitelügy, részvénytársaságok, korlátolt felelősségű társaságok, biztosítás és tűzkárok;

7. Áralakulás;

8. Közműveltség, közoktatásügy, egyházi és hitélet;

9. Jogszolgáltatás.

 

Statisztikai Évkönyv:

I. Terület, népesség és közegészségügy (Terület és álló népesség, Népesedési mozgalom, Közegészségügy);

II. Szociális viszonyok;

III. Közgazdasági élet (Őstermelés, Bányászat és kohászat, Ipar és kereskedelem, Áralakulás,

Külkereskedelmi forgalom, Közlekedés, Pénz és hitel, Biztosításügy, Tűzkárok);

IV. Közműveltség és egyházi élet (Közműveltség és közoktatásügy, Egyházi és hitélet);

V. Állami és törvényhatósági élet (Állami és törvényhatósági közigazgatás, Jogszolgáltatás, Állami pénzügy és adóstatisztika).

Terjedelem: 28 ezer oldal, 5 GB