ÁrNem forgalmazott
Adathordozó
Megjelenés2007. augusztus 31.

„Kézirattár” c. sorozatának második darabjaként magyar vonatkozású kéziratokról készült nyomtatott katalógusokat és tematikus bibliográfiákat tesz közzé digitálisan az Országos Széchényi Könyvtár.

A rögzített anyag elsősorban a magyarországi katolikus, református és evangélikus egyház könyvtárainak és levéltárainak (Pannonhalma, Eger, Kalocsa, Győr, Esztergom, Vác, Budapest, Sárospatak, Pápa, Csurgó, Kecskemét, Kiskunhalas, Kunszentmiklós) 1850 előtti, muzeális jellegű kéziratairól korábban megjelentetett önálló kiadványokat (Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai) foglalja adatbázisba.

Másodsorban önálló tematikus összefoglalások kerültek a válogatásba. Így a régi magyarországi kézirat- és könyvanyag állományával és hagyományozásával foglalkozó feldolgozások (Bibliotheca Hungarica, Ariadne), amelyek Csapodi Csaba és Csapodiné Gárdonyi Klára nevéhez köthetők, továbbá a Fragmenta Codicum — kutatócsoport feltárómunkájának eredményeként két kötet, melyek az esztergomi és a győri latin fragmentumokat dokumentálják, végül a különböző magyarországi gyűjteményekben található régi, német kéziratok katalógusa, mely Vizkelety András munkája. Adatbázisunk e részében megtalálható még Bél Mátyás kéziratkatalógusa, Jankovich Miklós katalógus-gyűjteménye, az OSZK francia kéziratainak jegyzéke és két pozsonyi kéziratjegyzék.

Harmadjára folyóiratokban vagy gyűjteményes kötetekben szereplő olyan cikkek, tanulmányok, ismertetések kerültek rögzítésre, melyek a magyar kéziratosság egy-egy fejezetével, nevezetes darabjával vagy kisebb-nagyobb gyűjteményeinek feltárásával foglalkoznak. A válogatás, bár nem törekszik teljességre, közel 40 közleményt tartalmaz a 19. század végétől szinte napjainkig, fenntartva magának azt az igényt, hogy egyre nagyobb mértékben vonjon be szakirodalmi tájékoztatást az adatbázisba, és az egyre bővülő anyaggyűjtés interneten, majd újabb lemezen jelenjen meg.