Ár5000 Ft
Adathordozó
Megjelenés2004. február 29.
A kiadványt megrendelheti az info@arcanum.hu címen.

Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára a történeti, irodalomtörténeti és művelődéstörténeti kutatások egyik legfontosabb forrásbázisának számít mind idehaza, mind külföldön. Több mint egymillió darabot számláló gyűjteményét mostanáig csak helyben használható cédulakatalógusok és néhány nyomtatott vagy sokszorosított bibliográfia írta le. Most közrebocsátott adatbázisunk a felhasználók nagy körében teszi lehetővé a kéziratos források elérését és tudományos kiaknázását.

A tervezett sorozat ezen I. része a következő gyűjteményrészek nyomtatott, sokszorosított és cédulakatalógusait, ill. jegyzékeit tartalmazza:

  • Latin nyelvű kódexek
  • Újkori latin nyelvű kötetes kéziratok
  • Magyar nyelvű kötetes kéziratok
  • Levelestár
  • Analekta
  • Fondok (hagyatékok, irattárak, gyűjtemények)

Az adatbázisban az egyes állományrészek eddig külön kezelt katalógusai egységes szempontok alapján, együttesen kereshetők. Az adatbázis ugyanakkor a hagyományos, címszavas keresés helyett teljes szövegű keresést biztosít. Nem csak a katalógusban szereplő minden szó, hanem további bibliográfiai jellemzők (pl. a szerző és a cím mellett possessorok vagy tárgyszavak) alapján is feltérképezhető az állomány.

Az adatbázis tervezett II. része további gyűjteményrészek katalógusait fedi majd le, így az 1940 után beszerzett latin kódexeket, a német kódexeket és kötetes kéziratokat, a magyar nyelvemlékeket, vegyes (francia, görög, héber, szláv stb.) nyelvű anyagokat, végül az újonnan rendezett fondokat.