ÁrNem forgalmazott
Adathordozó
Megjelenés2002. október 31.

Online elérhető

Kossuth Lajos életművének jó része mindmáig kiadatlan. Az első életműkiadás még Kossuth életében kezdődött meg, amikor az Athaeneum kiadó szerződést kötött Kossuth emigrációs iratainak megjelentetésére. Az első három kötetet „Irataim az emigráczióból” címmel még maga Kossuth rendezte sajtó alá, s ezek 1880—1882 között, még Kossuth életében láttak napvilágot. A további tíz kötetet Helfy Ignác, Kossuth közeli munkatársa, majd pedig Kossuth Ferenc, Kossuth Lajos fia rendezték sajtó alá, s ezek 1894—1911 között jelentek meg. E kötetek részint az „Irataim az emigráczióból” folytatásai, részint Kossuth 1867—1894 közötti levelezését tartalmazzák, az utolsó három kötetben pedig Kossuth 1847—1849 évi beszédei, illetve 1841—1848 közötti hírlapi cikkei jelentek meg.

Az életmű tudományos igényű kiadása csak 1948-ban, a forradalom és szabadságharc centenáriumán kezdődött meg. A „Kossuth Lajos összes munkái” sorozatban a Kossuth által 1832—1836 között szerkesztett Országgyűlési Tudósítások öt kötetben jelentek meg, a VI. kötet az ifjúkori iratokat, valamint a Törvényhatósági Tudósítások anyagát, a VII. kötet a Kossuth fogságára és a szabadulása utáni útkeresésre vonatkozó iratanyagot tartalmazza. A VIII—X. kötetek anyaga, amely az 1841—1847 közötti iratok gyűjteménye lenne, mindmáig nem jelent meg. Teljes viszont az 1847. novemberétől 1849. augusztusáig terjedő időszak iratanyaga, amely a XI—XV. kötetben jelent meg.

Jelen kiadásunk a fenti kötetek teljes anyagát tartalmazza, csupán a „Kossuth Lajos iratai” sorozat XI., az 1847—1849. évi beszédeket tartalmazó kötetének anyagát hagytuk el, ez ugyanis megtalálható „Kossuth Lajos összes munkái” XI—XV. kötetében.