ÁrNem forgalmazott
Adathordozó
Megjelenés2009. február 28.

Ez a tartalom az Hungaricana oldalon is elérhető.

A DVD tartalmazza a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár elmúlt négy évtized során (1969 óta) megjelent valamennyi kiadványát, digitalizált formában. A levéltár által megjelentetett Levéltári Füzetek és Levéltári Közlemények tematikus kiadványsorozat, amely egy-egy témakört dolgoz fel. A ZOUNUK Levéltári Évkönyv különböző korszakokból és témakörökből tanulmányokat, illetve forrásközléseket tartalmaz. Az említett sorozatokon kívül kiadott valamennyi könyv helyet kap a DVD-n. Az eddig kiadásra került kötetekben a levéltárosok, történészek, helytörténet kutatók írásai, több évtized munkásságának gondosan válogatott anyagai olvashatók. Az érdeklődők a most napvilágot látott kiadványunk segítségével a megye egészére vonatkozóan találnak adatokat, forrásszemelvényeket, képeket. A DVD nemcsak teljeskörű gyűjteményét jelenti a levéltári kiadványoknak, hanem a szöveg egészére kiterjedő keresőrendszer révén gyors és hatékony segítséget, információt ad a használók számára.

Tartalma:

Sorozatok:
Levéltári Füzetek
 • A Szolnok Megyei Levéltár kéziratos térképeinek katalógusa 1867-ig (1.)
 • Seres Péterné: Jász-Nagykun-Szolnok Megye kialakítása (2.)
 • Botka János: Egy tiszazugi falu, Csépa története termelőszövetkezeti községgé alakulásáig (3.)
 • Szolnok megyére vonatkozó, helytörténeti témáju disszertációk, szakdolgozatok, pályamunkák jegyzéke (4.)
 • Vincze Sándor: Az iskolareform hatása a kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában, 1958—1973. (5.)
 • Tóth Tibor: Szolnok Megye Levéltára: Ismertető (6.)
 • „Közhírré tétetik...”: Dobolási könyv (7.)
 • Szolnok megyére vonatkozó helytörténeti témájú feldolgozások jegyzéke (8.)
 • Urbán László: A tömegszervezetek részvétele a szövetkezetpolitika Szolnok megyei végrehajtásában, 1948—1951. (9.)
 • Szabó Ferenc: Öcsöd története dokumentumokban, 1715—1960. (10.)
 • Hegyi Klára: Jászberény török levelei
 • Botka János: Latin és magyar nyelvű források a Jászság XVI-XVII. századi történetéhez (11.)
 • Segédlet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei felekezeti anyakönyvek kutatásához a kezdetektől 1895-ig (12.)
Közlemények
 • Cseh Géza: A Jászkunság és Külső-Szolnok megye leírása, 1782—1785. (1.)
 • Zádorné Zsoldos Mária: Jász-Nagykun-Szolnok Megye egészségügyi szervezetének, helyzetének fő vonásai, 1876—1976. (2.)
 • Benedek Gyula, Zádorné Zsoldos Mária: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei oklevelek, 1075—1526. (3.)
 • Czégény Istvánné: Jászberényi végrendeletek a 18—19. századból (4.)
 • Cseh Géza: A Damjanich rádió hullámhosszán (5.)
 • Papp Izabella: Jász-Nagykun-Szolnok Megye közlekedéstörténete (6.)
 • Cseh Géza: Válogatás az 1956-os forradalom levéltári dokumentumaiból (7.)
 • Csönge Attila: A Magyar Kommunista Párt iratai Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében (9.)
Évkönyvek
 • Zounuk, Levéltári Évkönyv 1-22.
Egyéb kiadványok
 • A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár nyomdai eljárás útján készült térképei
 • Levéltári jegyzékek I. : Kéziratos térképek a Szolnoki Állami Levéltárban
 • Olvasókönyv Szolnok megye történetéhez
 • Cseh Géza, Havassy Péter, Lelleiné Nemes Mária, Papp László, Zádor Béla: 1848. évi irományok
 • Adatok Szolnok megye történetéből I-II.
 • Levéltári dokumentumok középiskolák számára
 • Szolnok város utcanevei: Helytörténeti Adattár
 • Millenniumi évkönyv: Válogatás Jász-Nagykun-Szolnok Megye írásos emlékeiből