ÁrNem forgalmazott
Adathordozó
Megjelenés2014. december 31.

Nagy múltú nemzeti közgyűjteményünk, a Magyar Nemzeti Múzeum történeti évkönyvét tartalmazza kiadványunk. 1972-ig az 1939-ben indult, és manapság is megjelenő Folia Archeologica volt a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Múzeumának évkönyve. A kiadvány címe nem fedte a benne levő tartalmat, mert a Folia Archaeologica nem csak régészettel foglalkozott, hanem a múzeum minden gyűjteményét felölelte. 1972-ben a múzeum évkönyvét kettéosztották: helyesnek látták, ha két kötetre, régészetire és történetire bontják, és így a tisztább profil révén jobban bekapcsolódhatott a nemzetközi tudományos életbe. A Folia Archaeologica megmaradt a régészeti közlemények publikációjául, míg a történeti jellegű, közép- és újkori közlemények számára létrehozták a Folia Historica-t. A Folia Historica kifejezetten a történeti kutatások fóruma, a régmúlt korok mellett az újkor történelmének, történeti emlékeinek vizsgálata, bemutatása is nagy súlyt kap lapjain. A Szerkesztőbizottság az induló kötetben így határozta meg az évkönyv feladatát: „Milyen célokat tűz új kiadványunk maga elé? Hálás dolog volna egyszerűen ide írni Vörösmarty mély gondolatát, amelyet a történeti állandó kiállítás bejáratánál olvashatunk: «A múltat tiszteld a jelenben s tartsd a jövőnek.» … A múltat csak akkor tisztelhetjük, ha nyíltan és őszintén feltárjuk. A magyar történettudomány ezt becsülettel meg is teszi. A Magyar Nemzeti Múzeum látogatóinak tekintélyes része fiatal, iskolás, ezért különös jelentősége van annak, amit kiállításainkon lát. Remélhetőleg nem hat szerénytelenségnek,ha azt mondjuk, kiállításaink – s köztük történeti állandó kiállításunk – a korszerű tudomány álláspontja szerint tárják fel nemzeti múltunk történetét. A kiállítások azonban csak jelezhetik a társadalmi fejlődés menetét és csak fő vonásaiban tartalmazhatják a történettudomány által feltárt törvényszerűségeket. Ez külön nehezíti a muzeológus helyzetét, aki jelzésekkel kénytelen közölni azt a sok tudnivalót, amelyet a közönségnek szán. S mivel jó, tudományos, meggyőző kiállítást csak a történeti fejlődés minden részletének ismeretében lehet rendezni, történész-muzeológusainknak a történelem, a társadalmi mozgások vizsgálásával állandóan foglalkozniok kell. Az így leszűrt tapasztalatok, absztrahálások orgánumává kívánjuk tenni e folyóiratot.”

Terjedelem: 7 ezer oldal, 1 GB