Ár40000 Ft
Adathordozó
Megjelenés2013. február 5.
A kiadványt megrendelheti az info@arcanum.hu címen.

Ez a tartalom az Arcanum Digitális Tudománytár oldalon is elérhető.

A 2011-ben már a 135. évfolyamába lépett Földrajzi Közlemények a Magyar Földrajzi Társaságnak, hazánk egyik legrégebbi tudományos társaságának a közlönye. Első száma 1873-ban látott napvilágot. Mint az anyanyelvű tudo­mányművelés, a földrajzi gondolatok és kutatási eredmények közreadásának fóruma, a mindenkori szerkesztőségtől elvárt konzervatív, ugyanakkor hala­dó elvek mentén tölti be küldetését a szakmai színvonal megtartása és a kor követelményeihez való alkalmazkodás tekintetében az alapítástól mindmáig. Már 1882-től az egyes füzetek francia nyelvű kivonatos tartalmi összefoglaló­jával, az „Abrégé”-vel, 1888-tól pedig angol és német, esetenként más nyelven közölt összefoglalókkal igyekszik a hazai cikkeket, eredményeket a nagyvilággal is megismertetni.

A Társaság 1872-es alapítása óta műkö­désével - amely csak rövid ideig szü­netelt politikai kényszer hatására 1949-52 között - az alapító atyák szándéka szerint egyrészt a geográfia ősi tudo­mányának ápolását és hazai fejlődését, fejlesztését, másrészt az elért eredmé­nyek közkinccsé tételét, a földrajz nép­szerűsítését szolgálta. A társaság ma is vallott célja: „a földrajzi ismeretek ter­jesztése által a földrajzi tudomány iránt érdekeltséget gerjeszteni és különösen hazánk földrajzi viszonyainak kutatását és ismertetését előmozdítani.” Tagjai között mindig ott voltak a magyar föld­rajztudomány legjelesebb tudósai, egye­temi professzorai. Az alapító Hunfalvy János mellett számos korábbi és későbbi nagy utazónk található azok között, akik 1872. január 12-én letették az „alapkö­vet”, így Vámbéry Ármin, Berecz Antal, Bieltz Albert, Gönczy Pál, Reitz Frigyes, Szabó József, Szily Kálmán, Tóth Ágoston, Xantus János és Déchy Mór. A később leghíresebb szerkesztők között találjuk Lóczy Lajost, Cholnoky Jenőt, Teleki Pált, Mendöl Tibort.

(A meglévő mennyiségről érdeklődjön a biszak.bogata@arcanum.hu e-mail címen.)

Terjedelem: 57 ezer oldal, 7 GB