Ár40000 Ft
Adathordozó
Megjelenés2015. január 1.
A kiadványt megrendelheti az info@arcanum.hu címen.

Nagy múltú nemzeti közgyűjteményünk, a Magyar Nemzeti Múzeum évkönyvét tartalmazza kiadványunk. Az 1939-ben indult, és manapság is megjelenő Folia Archeologica a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Múzeumának évkönyve. A kiadvány címe nem fedi a benne levő tartalmat, mert a Folia Archaeologica a múzeum minden gyűjteményét felöleli. 1972-ben a múzeum évkönyvét kettéosztották: helyesnek látták, ha két kötetre, régészetire és történetire bontják, és így a tisztább profil révén jobban bekapcsolódhatott a nemzetközi tudományos életbe. A Folia Archaeologica megmaradt a régészeti közlemények publikációjául, míg a történeti jellegű, közép- és újkori közlemények számára létrehozták a Folia Historica-t. Gróf Zichy István a Folia Archaeologica első számához írott előszavában így írt: „A kelet nagy legelőterületei és Közép-Európa erdővidékei közt fekvő magyar föld gyakran játszott közvetítő szerepet a kelet és nyugat műveltségi áramlatai között; de központi helyzeténél fogva hazánk területén kereszteződtek Észak- és Dél-Európa kultúrái is. Ebből pedig az következik, hogy az európai műveltségek kialakulásának főbb kérdései csak a mi régészeti leleteink tüzetes ismertetésével oldhatók meg. Ez a közismert tény indított bennünket a FOLIA kiadására, amelynek legfőbb céljául a budapesti és a vidéki múzeumokban őrzött leletek közlését jelöltük ki. A FOLIA szerkesztőbizottsága kitűzött céljának biztosítása végett úgy határozott, hogy a közzétett dolgozatokat általában két részre tagolva adja. Az első résznek csakis a leletek pontos és tárgyilagos ismertetésével kell foglalkoznia. A második, rövidre szabott részben jöhet az ismertetett anyag régészeti vagy őstörténeti megvilágítása. Az általánosabb érdekű dolgozatokat teljes szövegű fordításban közöljük egyik európai világnyelven. … Vidéki közgyűjteményeink és tudományos intézeteink bekapcsolódásával pedig elértük azt, hogy a FOLIA lapjain a magyar kutatók összessége ismerteti időről-időre leleteinket.”

(A meglévő mennyiségről érdeklődjön a biszak.bogata@arcanum.hu e-mail címen.)