ÁrNem forgalmazott
Adathordozó
Megjelenés2003. október 31.

A Magyar Országos Levéltárban őrzött 1246 címereslevél heraldikai rajzát és a legjelentősebbnek tartott 100 darabnak az eredetiről készült színes másolatát tartalmazza kiadványunk. A százezerre becsült magyar uralkodói címeradomány közül a Magyar Országos Levéltárban eredetiben vagy korabeli formahű, hitelesített másolatban őrzött címereslevelekből kiválogatott 100 darab színes képanyagot úgy állítottuk össze, hogy címertani, művészettörténeti és történeti érték szempontjából a legjelentősebbek kerüljenek bemutatásra. A válogatási szempontok összetetten jelentkeznek, a művészi kivitel értéke mellett figyelve arra is, hogy az illusztrációs anyag megfelelően mutassa be a heraldikai és a címerfestészeti fejlődést. A színes táblák zöme a 15—17. századból került ki, mivel a címerképek jelentős heraldikai változásai e 300 év alatt mentek végbe.

A színes címerképek és a heraldikai rajzok időrendben követik egymást.

  • A címerképek mellett közöljük
  • fő címerszerző(k) nevét
  • az oklevél keltét, a kelet helyét
  • az oklevelet kibocsátó uralkodót
  • az adomány tárgyát
  • a fő címerszerző(k) által az adományban még részesültek neveit.
  • a megjegyzés rovatban utalunk arra, ha a család neve az idők során változott, ha az oklevél nem eredetiben maradt fenn, ha az oklevélen a hamisítás nyoma észlelhető és ha az oklevélben említést tesznek a család egy korábbi címeradományára
  • az eredeti címeradományt tartalmazó oklevél levéltári jelzetét, amely minden esetben a címerszerző nevével és az oklevél keltével együtt értendő.