Ár5000 Ft
Adathordozó
Megjelenés2002. február 28.
A kiadványt megrendelheti az info@arcanum.hu címen.

Online elérhető

A Magyar Nemzet történetét bemutató CD-n négy, önmagában is hatalmas munka található. Az eltérő stílus, történelemszemlélet, a taglalás különböző mélysége, az illusztrációk eltérése indokolja együttes megjelenésüket.

Hóman—Szekfű: Magyar Történet

A két kiváló történész munkája első ízben 1928-ban jelent meg, amelyet még számos kiadás követett. Hét kötetben tárgyalja a Nemzet történetét az Őshazától Trianonig, bőséges irodalomjegyzékkel, térképekkel. „Míg a régi történetkönyvek egymástól elszakítva tárgyalták a politikai, gazdasági, társadalmi, művelődési, irodalmi fejlődést s a fejezetek tartalma közt alig volt élő kapcsolat, a mai történetírás a szó igazi értelmében vett művelődéstörténeti, ma szellemtörténetinek is nevezett módszer előnyeit kihasználva, a nemzeti történetet nem osztja többé ily mezőkre, nem állít korlátokat az egyes részletfejlődési folyamatok közé, hanem az egész történetet mint egyetlen szerves folyamatot fogja fel.” — írják a ma is korszerű szemléletű munka szerzői az előszóban.

Szalay—Baróti: A Magyar Nemzet története

Szalay József különösen gazdagon illusztrált, közel ezer képet műmellékletet tartalmazó négykötetes munkája az ezredéves ünnepségekre Baróti Lajos átdolgozásában jelent meg. Elsősorban bőséges és színvonalas illusztrációi miatt ajánljuk mindenkinek.

Szilágyi: A Magyar Nemzet Története

A tízkötetes mű a Millennium időszakának legszínvonalasabb, átfogó magyar történelmi kézikönyve. A Szilágyi Sándor által összefogott munkában a kor legkiválóbb történészei, grafikusai működtek közre. A hatezer oldalnyi szöveget több mint háromezer illusztráció gazdagítja, amelyek precíz hivatkozásaikkal egyedülálló forrásgyűjteményt jelentenek ma is. „Olvassuk és tanulmányozzuk ezer éves multunknak történelmét, mely azonban csak ugy lesz reánk nézve az élet mestere, a jövőnek kalauza, ha mélyen szívünkbe véssük és az életben követjük őseink erényeit, ha feledjük és kerüljük őseink bűneit.” — olvashatjuk az előszóban.

Magyarország történeti emlékei az 1896. évi ezredéves országos kiállításon

A Millenniumi kiállítás alkalmából eleink reprezentatív, retrospektív kiállítást hoztak létre, amely így együtt soha nem látott teljességben mutatta be történelmünk művészi emlékeit. A kiállítás anyagát a kor legszínvonalasabb eszközeivel megörökítették, mielőtt azokat eredeti helyükre visszaszállították volna. A nagyalakú, kétkötetes kiadvány Czobor Béla és Szalay Imre szerkesztésében 1901-re készült el.