ÁrNem forgalmazott
Adathordozó
Megjelenés2005. augusztus 31.

Adatbázisunk Gudenus János József több évtizedes kitartó kutatómunkájával létrejött művének kiadása, melyet a CD kiadás számára a szerző újból ellenőrzött, javított.

Az eredetileg négy kötetben (plusz egy javító pót kötet) megjelent családtörténeti munka több mint 600 magyarországi főnemesi család genealógiáját ismerteti, a magyar főúri családok mellett felöleli azon családok adatait is, akik ugyan külföldiek, de századunkban Magyarországon éltek, vagy nagyobb földvagyonnal rendelkeztek. A kötetek a 20. század végéig felsorolt családok és tagjaik számának megközelítő teljességét nyújtják, bennük a leszármazás bemutatása minden eddigit meghaladó arányú. Mind ez ideig tehát ez a legteljesebb ilyen irányú munka. Az adatgyűjtés mindenekelőtt a 20. századra irányult. A terjedelmi korlátok kizárták a felsorolásból a hajdan volt, de ebben a században Magyarországon már nem fellelhető családokat és utódaikat. A célkitűzés megvalósításához olyan források, egyszersmind vizsgálati módszerek igénybevételére is szükség volt, amelyek meghaladták a korábbi genealógiákhoz mozgósított levéltári vagy az utóbbi évtizedekre teljesen megszűnt hivatalos cím- és névtárak, valamint almanachok nyújtotta kutatások leleteit. Így került sor annak az eszköztárnak a felhasználására, amelynek segítségével szinte naprakész adatokat nyerhet a genealógia (életútinterjúk, jelentések családi eseményekről, meghívók, sajtóközlések, anyakönyvek, sírkövek stb.).

„Hazánk 1100 éves történetében jelentős szerepet játszottak azok a főnemesi családok, amelyek tagjai a nemzetért munkálkodtak, s ha kellett, életüket adták Magyarországért. Nagyobb részük felelősséggel vállalta a nemzet szolgálatát. Milyen lenne a magyar történelem, ha alakulásában olykor nem vállalt volna részt egy-egy Batthyány, Esterházy, Széchenyi vagy Tisza? Ez a társadalmi réteg — hogy csak Apor, Mailáth, Rudnay és Szmrecsányi nevét említsem — az egyház életében is tevékeny szerepet vitt, de képviselői, mint például az Eötvös vagy a Teleki család tagjai, a tudományban is maradandót alkottak. Nem is szólva a katonák és hadvezérek soráról: a Bocskai, a Báthory, a Bethlen, a Rákóczi vagy a Zrínyi család tettei híján szegényebb lenne nemzetünk történelme.”

— írja Pallavicini Károly az előszóban.

A munka jelentős mértékben gazdagítja a magyar genealógiai szakirodalmat, az érintett családok tagjai mellett a történelem segédtudományainak művelői, a családtörténet kutatói is kiváló forrást találhatnak benne.