Ár40000 Ft
Adathordozó
Megjelenés2015. május 8.
A kiadványt megrendelheti az info@arcanum.hu címen.

Ez a tartalom az Arcanum Digitális Tudománytár oldalon is elérhető.

Kiadványunk két kiadványsorozatot tesz közzé, melyek az Alfölddel, mint természeti, gazdasági, társadalmi egységgel foglalkoznak. Az MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet legfontosabb kiadványa a nemzetközi keresettségnek és elismertségnek is örvendő Alföldi Tanulmányok sorozat. Kötetei elsősorban a természeti-, gazdasági- és településföldrajz tárgyköréből közölnek írásokat, kitekintéssel a földrajzi adottságokból következő, arra épülő területfejlesztési, közlekedési, vízgazdálkodási, településszerkezeti, gazdasági vonatkozásokra is. Néhány tematikus kötet olyan témák számos aspektusát járja körül, mint pl. a Nagyvárosok, az EU és az Alföld, Migráció és az Alföld. Célkitűzése az Alföld egészére kiterjedő földrajzi környezeti kutatások közzététele geográfusok, területi tervezők, a gazdaság és közigazgatás területén dolgozók számára egyaránt. A társadalmi-gazdasági folyamatok olymértékig sajátosan zajlottak és zajlanak az Alföldön, hogy számos társadalomtudós „alföldi út”-ról beszél. A térségben élő és az Alfölddel foglalkozó kutatók munkáinak nem volt olyan regionális fóruma, ahol a történettudomány, a szociológia, a közgazdaságtan, a politológia stb. területén született írásaikat összegyűjtve megjelentethették volna. A gyorsan zajló változások között igen nagy szükség lett arra, hogy vizsgálják azokat a folyamatokat, melyek hazánk e legnagyobb térségét egységbe foglalják és meghatározzuk a történelmi múltra támaszkodó lehetséges fejlődési pályákat. E hiányt felismerve a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Kutatócsoportja és a Békés Megyei Tanács Tudományos-Koordinációs Szakbizottsága kezdeményezte egy társadalomtudományi sorozat megindítását Alföldi Társadalom címen.

(A meglévő mennyiségről érdeklődjön a biszak.bogata@arcanum.hu e-mail címen.)

Terjedelem: 6 ezer oldal, 3 GB