Ár5000 Ft
Adathordozó
Megjelenés2005. március 31.
A kiadványt megrendelheti az info@arcanum.hu címen.

Online elérhető

Szakkönyv- és tanulmánygyűjtemény a törökkor történelméből: Hegyi Klára, Fodor Pál, Pálffy Géza, Domokos György, Kelenik József cikkei, tanulmányai. A magyar köztudat számára talán már nem oly egyértelmű, hogy hazánk mai helyzete milyen jelentős mértékben következik a török hódítás korszakának eseményeiből. Elegendő csupán arra utalni, hogy a több mint másfél évszázados küzdelem hatására miként változott meg Magyarország lakosságának nemzetiségi összetétele, vagy milyen mértékben akadályozta a társadalmi és gazdasági fejlődést. A jelen CD-ROM-on digitális formában megtalálható könyvek, tanulmányok, cikkek koraújkori történelmünk e sokszor tragikus, kudarcokkal teli, olykor pedig felemelő és dicsőséges időszakát kívánják bemutatni. A munkák három fő témakör köré csoportosíthatók, úgymint általános történelem, turkológia és hadtörténelem. Ezeken belül az Olvasó nagy áttekintésekkel és apró részkérdések tárgyalásával egyformán találkozhat, amelyek azonban mégis segítenek jobban megismerni és talán kicsit megérteni ezt a rendkívül összetett, sok ellentmondással terhes, és mind a mai napig komoly szakmai vitákat kiváltó korszakot. Az alábbi fő fejezeteket tartalmazza a lemez: Magyarország törökkori története; Hadseregszervezet és haditechnika; A végvári rendszer kiépítése és ellátása; Buda ostroma; A Török Birodalom.

A CD-ROM-on az összegyűjtött, ma már sokszor beszerezhetetlen anyagok, szakmai jellegük ellenére, nemcsak a korszakkal foglalkozó kutatóknak, hanem a történelem iránt érdeklődő szélesebb közönségnek is igazi tudásélményt ígér. Kifejezetten ajánljuk egyetemistáknak is, mivel a korszakot átfogóan bemutató művek mellett, egy-egy témakört teljességében is feltáró cikkeket is egtalálhatnak ebben az adatbázisban. A szakmai minőségre pedig a szerzők nevei jelentik a egnagyobb garanciát: Hegyi Klára, Fodor Pál, Pálffy Géza, Domokos György, Kelenik József cikkei, tanulmányai szerepelnek a lemezen.