ÁrNem forgalmazott
Adathordozó
Megjelenés1999. március 31.

Online elérhető

Megtalálható az Arcanum DVD könyvtár I. kiadványon.

A modern magyar irodalom kezdetét Ady Endre (1877—1919) Új versek c. kötetének 1906-os megjelenése jelenti. A szegény, szilágysági kisnemesi családból származó költő szellemi fejlődése, életpályája az Érmindszent — Debrecen — Nagyvárad — Párizs — Budapest utat követte. Ezen az úton lett az „új idők új dalnoka”. Párizsból hazatérve teremtett új stílust, új korszakot a magyar lírában; köré csoportosult a Nyugat első nagy nemzedéke. A diákkora óta verselő Ady fiatalon, a pezsgő polgári életet élő Nagyváradon lett a magyar (politikai) publicisztika legnagyobb alakja. Cikkei ugyanúgy tükrözik forradalmi gondolatait a világról, mint talán jobban ismert költeményei. Avagy fordítva, a versek mintegy szimbolikus, költői esszenciái a publicista Ady szenvedélyes gondolatainak.

A CD-ROM alapjául az Akadémiai Kiadó Ady Endre összes prózai művei c. kritikai kiadása, illetve az Osiris Kiadó Ady Endre összes versei c. kötete szolgált. A kötetben megjelent összes vers hangzóanyagként is szerepel a CD-n: a csaknem 1000 vers, több mint húsz óra kiváló minőségű hanganyagot jelent. Csak egy kattintás a vers címe melletti ikonra, és már hallhatjuk is a kívánt költeményt napjaink kiváló versmondója, Galkó Balázs színművész tolmácsolásában. Lehetőség van akár a teljes hanganyag (vagy annak egy része) folyamatos meghallgatására is. Kiadványunk egyedülálló lehetőséget teremt a teljes Ady-életmű digitális formában való megőrzésére, az eddigi legteljesebb Ady-forrás újszerű vizsgálatára a korszak, az irodalom iránt érdeklődők és a kutatók számára egyaránt.