ÁrNem forgalmazott
Adathordozó
Megjelenés2005. április 30.

Az Európai Folklór Intézet működésének tizedik évfordulója alkalmából ezen a CD-n teszi közzé kiadványait, melyeket a néprajz és a folklór iránt érdeklődő szakmai és laikus közönségnek ajánl. Az intézet három magyar és egy angol nyelvű könyvsorozata mellett 2000 tavaszától angol nyelvű folyóiratot jelentet meg. A lemez közel félszáz kötetnyi szöveget és képet, valamint zenét és hanganyagot is tartalmaz, teljes szövegű, kereshető adatbázisban.

Örökség sorozat — Az 1999-ben indított, ma a Gondolat Kiadóval közösen jegyzett könyvsorozat köteteiben hiánypótló tanulmányok, régóta hiányzó alapmunkák, gyűjteményes kötetek, konferencia-anyagok, monográfiák jelennek meg.

Kótyuk Erzsébet: A népi gyógyítás hagyományai egy kárpátaljai magyar faluban

Elbeszélés és emlékezet. Tanulmányok Istvánovits Márton emlékezetére

 • Hoppál Mihály — Szepes Erika: A szerelem kertjében — Erotikus jelképek a művészetben és a folklórban
 • Pócs Éva: Két csíki falu néphite a századvégen
 • Tari János: Néprajzi filmezés Magyarországon
 • Lovász Irén: Szakrális kommunikáció
 • Kapitány Ágnes — Kapitány Gábor: Magyarság-szimbólumok
 • Halász Péter: Bokrétába kötögetem vala — A moldvai magyarok néprajzához
 • Demény István Pál: Hősi epika
 • Imádságos asszony — Erdélyi Zsuzsanna köszöntése
 • Magyar táncfolklorisztikai szöveggyűjtemény I.
 • Hoppál Mihály: Folklór és hagyomány. Válogatott tanulmányok

Folklór sorozat — 2000-től Folklór címmel újabb sorozat indult, társkiadója a L’Harmattan Kiadó, melyben a helyi tudás, folklór, szóhagyomány, ének, tánc, zene és más mesterségek emlékei, gyűjtések, azaz hiteles népi szövegek kerülnek kiadásra.

 • „Ezen vöfi Könyv a Karsai Mihályé” — Vőfélykönyv Székről
 • Bosnyák Sándor: Mit láték álmomban
 • A pasa fia és a világszépe — Török népmesék
 • Kocsis Rózsi: Nyitott könyv a lelkem…
 • Magyar Biblia — A világ teremtése, az özönvíz, Jézus élete s a világ vége napjaink szájhagyományában
 • Dede Korkut Könyve — Török eredetmonda
 • A három muzsikus cigány — Babos István meséi
 • Antalné Tankó Mária: Gyimes-völgyi csángó népi gyógyászat
 • Fehér Zoltán: Boszorkány a forgószélben — Szank és Móricgát néphite, népi gyógyászata
 • Három vándorló Királyfirul való Historia — A sárospataki kéziratos népmesegyűjtemény (1789)
 • Tőzsér Kapcsos Anna: Palócul tanított imádkozni anyám — Egy kazári palóc asszony önéletírása

A népművészet mesterei sorozat azért jött létre, hogy tematikusan sorra véve az egyes folklór és népművészeti ágazatokat a hazai és nemzetközi érdeklődők számára is bemutassa a tehetséges népi alkotókat, előadókat.

 • A népművészet táncos mesterei
 • Living human treasures in Hungary — Folk Dance
 • Tóthné Nagy Amália, a népművészet mestere, csipkekészítő népi iparművész munkássága
 • Gila János: Folklórfesztiválok a Duna mentén (1968—81)

Bibliotheca Traditiones Europeae — angol nyelvű könyvsorozat, amelyben hazai szerzők nemzetközi érdeklődésre számot tartó munkái, vagy az intézet által szervezett nemzetközi konferenciákon elhangzott előadások szerkesztett változatai jelennek meg. A sorozat társkiadója az Akadémiai Kiadó.

 • Multicultural Europe: Illusion or Reality — Edited by László Felföldi and Ildikó Sándor
 • János Sipos: In the wake of Béla Bartók in Anatolia
 • Eros in Folklore Edited by Mihály Hoppál
 • Kornélia Buday: „The Earth has given birth to the Sky”. Female spirituality in the Hungarian folk religion

Hungarian Heritage 2000—2004 — Évente egy tematikus számmal jelentkező angol nyelvű perodikum. Célja, hogy átfogó képet adjon a tradicionális magyar kultúra és a megújuló folklórhagyományok jelenségeiről. Állandó rovataiban a hagyományos kultúrával foglalkozó jelentősebb műhelyek munkáiról szóló beszámolók, könyvismertetések, kiállítás bemutatók, film és CD-ismertetések kapnak helyet.

EFI Communicationes — a füzetsorozat darabjaiban rövidebb tanulmányok, és az intézet tevékenységéhez szorosabban kapcsolódó UNESCO-határozatok, ajánlások olvashatók. Alsorozatának címe Varia Bibliographica, melyben jeles néprajzkutatók életmű-bibliográfiái, illetve néprajzi tárgyú szakdolgozati és disszertáció-jegyzékek kerülnek kiadásra.

 • Ajánlások a hagyományos kultúra és a folklór védelmére (UNESCO Közgyűlés, 1989)
 • Európai Folklór Intézet · Célok, feladatok, előtörténet
 • Verebélyi Kincső: A folklór jogi védelme
 • Irányelvek az „élő emberi értékek” rendszerének alapításához (UNESCO Közgyűlés, 1993)
 • Anna-Leena Siikala: Etnikus hagyományok és átalakuló társadalmak — Az identitás keresése —
 • Cselekvési terv a szellemi kulturális örökség megóvására és újjáélesztésére (UNESCO Konferencia, 1999)
 • Varia Bibliographica · Paczolay Gyula 70 éves
 • Varia Bibliographica · A budapesti Egyetemi Néprajzi Intézet szakdolgozatainak és doktori disszertációinak jegyzéke 1934—2004
 • Varia Bibliographica · Kríza Ildikó köszöntése
 • Varia Bibliographica · Gráfik Imre köszöntése

Sorozaton kívüli kiadványok

 • Mihály Hoppál and Eszter Csonka-Takács: Ethnology in Hungary — Institutional Background
 • Authenticity. Whose Tradition?
 • Vilmos Voigt and Mihály Hoppál: Ethnosemiotics © Hungary